Camí de navegació Camí de navegació

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Membres
Membres

Presidenta: Dra. Milagros  Alonso Martínez (Farmacologia Clínica)

Secretari: Sr. Xavier Robleda Font (Admissions Urgències)

 • Sr. Francesc Blanco Aranda (Servei Religiós)
 • Sra. Beatriz Campillo  Zaragoza (EUI)
 • Sra. Marta Gelpí Domínguez (Treball Social)
 • Dra. Elisabeth Carreras i Robert (PQA)
 • Sra. Elisenda Martínez Fernández (Urgències Pediatria)
 • Dra. Victòria Martorell i Espelt (Gestió clínica)
 • Dr. Josep  Anton Montiel Dacosta (Medicina Interna)
 • Dra. Rosa Pablo Fernández (Anestesiologia)
 • Sra. Isabel Ramírez de Diego ( CCEE Cardiologia)
 • Sr. Miquel Angel Viciana Rodriguez (SAU)
 • Dr. Luis Zapata Fenor (Medicina Intensiva)
 • Sra. Carla Martin Verdaguer (lletrada)
   

HOSSPAU Menu HOSSPAU Menu

Comitè d’Ètica Assistencial

Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Contacte
Correu electrònic
cea@santpau.cat