Membres CEA

Membres
Membres

Presidenta: Dra. Elisenda Martínez Fernàndez (Pediatria)

Secretari: Sr. Xavier Robleda Font (Admissions Urgències)

 • Dra. Milagros  Alonso Martínez (Farmacologia Clínica)
 • Sr. Francesc Blanco Aranda (Servei Religiós)
 • Dra. Beatriz Campillo  Zaragoza (EUI)
 • Sra. Marta Gelpí Domínguez (Treball Social)
 • Dra. Elisabeth Carreras i Robert (PQA)
 • Dr. Josep  Anton Montiel Dacosta (Medicina Interna)
 • Sra. Laura Lopez Ortega (Coordinadora de Transplantaments)
 • Sr. Jose Pino Salas (Quiròfan Central)
 • Dra Cristina Trilla Sola (Ginecologia)
 • Dra Clara Serra Juhe (Genètica)
 • Dra Silvana Novelli Canales (Hematologia Clínica)
 • Sra Adoración Ibañez Lujan (Quiròfan Central)
 • Sr. Miquel Angel Viciana Rodriguez (SAU)
 • Dr. Luis Zapata Fenor (Medicina Intensiva)
 • Sra. Carla Martin Verdaguer (Servei Jurídic)
 • Sra. Margarita Maestro Martin (Personal extern)

 

HOSSPAU Menu

Comitè d’Ètica Assistencial

Contacte CEA

Contacte
Correu electrònic
cea@santpau.cat