Ruta de navegació

Programa de Qualitat Assistencial

Programa de Qualitat Assistencial
Programa de Qualitat Assistencial
Programa de Qualitat Assistencial
L’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau té una llarga tradició en el desenvolupament d’activitats relacionades amb la qualitat assistencial i n’ha estat pioner en molts aspectes.

Per elaborar l’actual Programa de Qualitat Assistencial (PQA) es van actualitzar i renovar els plantejaments previs, per tal que aquest programa fos consensuat, aprovat i, al final, assumit formalment per les instàncies institucionals, directives i professionals de l’Hospital. Com no pot ser d’altra manera, cal entendre que es tracta d’un programa dinàmic i obert a noves idees i activitats.