Ruta de navegació

Area de Genomica Clinica

Àrea de Genòmica Clínica
Àrea de Genòmica Clínica

L'àrea de Genòmica Clínica dóna resposta a les necessitats de tots els serveis i unitats dels Laboratoris així com a les d'Anatomia Patològica pel que fa referència a extracció d'àcids nucleics i a la seva seqüenciació. Està equipada amb 5 seqüenciadors, tres dels quals basats en tecnologia NGS.

L'activitat d'aquesta àrea experimenta un increment continu i progressiu, especialment marcat des de finals de 2018 coincidint amb la posada a punt de l'anàlisi de l'exoma clínic amb finalitat diagnòstica.

L'any 2019, lactivitat de l'àrea pel que fa referència a extracció d'ADN ha estat de 4581 mostres; per seqüenciació d'ADN de 31475, per seqüenciació de panell de gens (NGS) de 1313 i per seqüenciació de l'exoma clínic (NGS) de 270 mostres.

HOSSPAU Menu

Contcate Laboratoris

Contacte
Telèfon

Laboratori Core
93 553 72 67


Servei d'Anatomia Patològica
93 553 73 49/50


Servei de Genètica, Servei d'Immunologia i Unitat d'Hemostàsia i Trombosi
93 553 72 65


Servei de BioquímicaUnitat de Diagnòstic Biològic en Hematologia
93 553 72 67


Servei de Microbiologia
93 553 73 80


Àrea de Genòmica Clínica
93 553 72 65

Correu electrònic