Associacions de pacients Cirurgia Plastica

Associacions de pacients

Associacions i grups de suport

Grup Àgata

El grup Àgata és l'Associació Catalana de Dones Afectades de Càncer de Mama. Els seus objectius són informar, donar suport i oferir eines de rehabilitació a totes les dones afectades. L'associació ajuda a les dones amb càncer de mama a superar els problemes que van més enllà del camp mèdic per aconseguir una plena integració a la vida quotidiana.


Associació Espanyola contra el Càncer (AECC)

L'Associació Espanyola contra el Càncer és una organització no lucrativa de caràcter benèfic assistencial que informa, consciència, promou investigacions i acompanya les persones que pateixen càncer de mama. Els seus objectius són reduir l'impacte del càncer en la societat, oferir  els millors serveis amb la màxima qualitat, augmentar el coneixement i fomentar la investigació i estudis sobre el càncer.


Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA)

La Federación Española de Cáncer de Mama és un grup d'autoajuda que comparteix vivències, informació i experiències i ganes de viure als pacients amb càncer. La federació vol conscienciar socialment i críticament sobre aquest problema i incidir perquè la societat sigui receptiva als problemes sanitaris i socio-laborals derivats del càncer de mama.


Fundación Española para la Formación Oncológica Continuada (FEFOC) 

La FEFOC contribueix a l'increment d'informació sobre les millors opcions terapèutiques davant de la detecció del càncer de mama i també participa en la sensibilització de la població femenina sobre la necessitat de realitzar un control periòdic per a la detecció precoç de la malaltia.

La FEFOC organitza cursos de formació, adreçats tant a persones sanes com a persones afectades pel càncer sobre prevenció, diagnòstic precoç, opcions terapèutiques i controls (suport psicològic, tractament de parella, etc.).


Grup d'Ajuda Mama i Salut (GAMIS) 

El Grup d'Ajuda Mama i Salut és una associació creada per dones afectades per càncer de mama. L'associació treballa vinculada a la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l'Hospital Clínic de Barcelona i realitza activitats dirigides a fomentar el suport mutu entre les associades, l'intercanvi d'experiències i la millora de la informació cap a la patologia, ajudant les afectades des diversos àmbits.


Ginesta

Ginesta és grup d'autoajuda per a dones amb càncer de pit que està format majoritàriament per dones que han patit càncer de mama, així com per familiars o altres simpatitzants sensibilitzats en el tema. L'associació té com a objectiu ajudar les dones en la seva vida diària després de patir un càncer de mama.


Maggie's

Fundada al Regne Unit, la fundació Maggie's ofereix un programa de suport físic i psicològic als pacients, familiars i amics que han patit càncer. Aquesta organització disposa d'un gran suport per part de la societat britànica. La seu a Catalunya es troba al recinte modernista de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.


Limfacat

El grup Limfacat és l'associació de persones afectades pel Limfedema de Catalunya. Aquesta entitat sense ànim de lucre agrupa persones afectades per aquesta patologia i a totes aquelles persones que la volen conèixer més en profunditat. Entre els seus objectius estan informar, orientar i assessorar sobre la malaltia, els recursos i els possibles tractaments del limfedema; sensibilitzar els professionals i l'administració per aconseguir una millor atenció i ajudes per aquesta patologia, potenciar la investigació i la prevenció entre d'altres.


Adelprise

Adelprise és una associació sense ànim de lucre que agrupa persones afectades de limfedemes primaris i secundaris i als seus familiars. També està oberta a persones que vulguin col·laborar o que mostrin un interès per aquesta patologia. La seva missió gira entorn a l’intercanvi d’informació, compartir experiències i establir cercles d'ajuda mútua per millorar el benestar físic, psicològic i social dels pacients afectats pel limfedema.


Associació Catalana de Comunicació Científica

L'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) es constitueix el 1990 com a entitat professional que agrupa comunicadors científics, periodistes especialitzats, científics, divulgadors i editors de l'àmbit català amb interès per comunicar la informació científica en els mitjans escrits i audiovisuals.

El principal objectiu de l'ACCC és promoure, difondre, ampliar i millorar la comunicació científica en les terres de parla catalana. Vol també incidir en els aspectes socials i polítics d’aquesta informació, vetllant perquè contribueixi al progrés social.

Contacte i ubicacio Cirugia Plastica

Contacte
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Sant Quintí, nº 89
08041 Barcelona

 

Telèfon: 93 291 90 00

Fax: 93 556 56 07

Correu electrònic: cir_plastica@santpau.es

 

Hospital del Mar

Passeig Marítim 25-29
08003 Barcelona

Telèfon: 93 248 39 71

Fax: 93 248 33 13

Correu electrònic: hospitaldelmar@parcdesalutmar.cat

www.parcdesalutmar.cat

Project Manager European School of Reconstructive Microsurgery

Elena Mohedano
Correu electrònic: elena.mohedano@uab.es
Telèfon: 00 34 93 5565505