Formacio sanitaria especialitzada Endocrinologia

Formació Sanitària Especialitzada

 

Estructura de la Unitat docent

Director: Prof. Alberto de Leiva Hidalgo
Tutors: Dr. Antonio Pérez Pérez i Dra. Ana Chico Ballesteros.

L'objectiu fonamental del pla docent és obtenir les habilitats, aptituds i coneixements necessaris per a la prevenció i l'assistència clínica integral òptima als pacients amb malalties endocrinològiques, metabòliques i nutricionals.

Itinerari formatiu:
Veure enllaç

Contacte endocrinologia

Contacte
Secretaria

Bloc A - Planta 4 - Mòdul 4

endocrinologia@santpau.cat

Tel. 93 556 56 61

Fax. 93 556 56 02

Consultes Externes
Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2
Hospital de Dia

Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2

Tel. 93 556 58 30