Associacio de pacients Medicina Interna

Asociación Española de Esclerodermia (AEE) porta realitzant una tasca de conscienciació social, informació, divulgació i assessorament sobre la malaltia d'esclerodèrmia des de l'any 1995, perseguint els següents fins:

Informar i orientar els associats.
Provoure la comprensió social i sensibilitzar els poders públics cap a aquesta malaltia i els seus problemes.
Ajudar a l'afectat d'esclerodèrmia i als seus cercles pròxims, i millorar la seva qualitat de vida.
Donar informació: responen els dubtes dels socis afectats, compten amb un fisioterapeuta i altres terapeutes, organitzen trobades en emplaçaments i ubicacions específiques i adaptades, teràpies mèdiques conjuntes, programes d'activitats, jornades divulgatives, jornades de trobada entre metges i pacients a nivell local, nacional i internacional, entre moltes altres activitats.

Contacte Medicina Interna

Contacte
Ubicació

Secretaria Servei Medicina Interna: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 1.

Telèfon: 93 556 56 09

Fax. 93 556 59 38

 

Secretaria Unitat Malalties Infeccioses: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 2.

Telèfon: 93 556 56 24

Fax. 93 553 71 40

Correu electrònic: infeccioses@santpau.cat

Consultes Externes

Bloc A, Planta 2, Mòduls 2 i 3

Hospital de Dia Polivalent 1 i 2

Bloc A, Planta 0, Mòduls 4 i 6.
Telèfon: 935565758

Hospital de Dia Malalties Infeccioses

Bloc A, Planta 0, Mòdul 5.

Telèfon: 93 556 58 44

Hospitalització

Medicina Interna Bloc B, Planta 0.

Telèfon: 93 553 72 20

Hospitalització Geriatria

Bloc C, Planta 0.

Telèfon: 93 553 73 00