Cursos i activitats Medicina Interna

Cursos i activitats


 

Formació Continuada

Durant l’any acadèmic, en el Servei es desenvolupen sessions periòdiques de temes generals, o bé d’àrees de coneixement més específiques (malalties infeccioses, geriatria, síndromes de sensibilitat central, etc.). També es participa en les sessions generals de l’Hospital, en comitès diversos que poden ser d’interès formatiu i es facilita la participació en activitats docents pròpies de societats científiques i altres entitats relacionades amb el desenvolupament personal continu.

Contacte Medicina Interna

Contacte
Ubicació

Secretaria Servei Medicina Interna: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 1.

Telèfon: 93 556 56 09

Fax. 93 556 59 38

 

Secretaria Unitat Malalties Infeccioses: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 2.

Telèfon: 93 556 56 24

Fax. 93 553 71 40

Correu electrònic: infeccioses@santpau.cat

Consultes Externes

Bloc A, Planta 2, Mòduls 2 i 3

Hospital de Dia Polivalent 1 i 2

Bloc A, Planta 0, Mòduls 4 i 6.
Telèfon: 935565758

Hospital de Dia Malalties Infeccioses

Bloc A, Planta 0, Mòdul 5.

Telèfon: 93 556 58 44

Hospitalització

Medicina Interna Bloc B, Planta 0.

Telèfon: 93 553 72 20

Hospitalització Geriatria

Bloc C, Planta 0.

Telèfon: 93 553 73 00