preguntes frequents Medicina Nuclear

Què és la medicina nuclear?

És l'especialitat mèdica que empra isòtops radioactius per al diagnòstic i tractament de les malalties.

Els procediments de medicina nuclear tenen un paper important en el diagnòstic i tractament del càncer, així com en les malalties cardíaques, neurològiques i endocrinològiques.
 

De què s'ocupa la medicina nuclear?

En el diagnòstic per medicina nuclear, els processos metabòlics es visualitzen administrant fàrmacs radioactius (radiofàrmacs) als pacients, per via endovenosa, cutània, oral o inhalada. Aquestes substàncies s'acumulen en certes parts del cos, visualitzant els processos metabòlics. Utilitzant equips de detecció (gammacàmares) es generen les imatges per al seu estudi. En els últims anys, gràcies a la tomografia per emissió de positrons (PET), els estudis han passat a ser moleculars.

En el tractament per medicina nuclear s'utilitza radiació per tractar les cèl·lules cancerígenes. Les seves principals aplicacions són el càncer de tiroide, l'hipertiroïdisme i el tractament del dolor ossi metastàtic.
 

Què és un radiofàrmac?

És una partícula radioactiva (radioisòtop) que s'incorpora a un transport molecular directament involucrat en el procés metabòlic a estudiar, i serveix de transport per al isòtop. S'administra en dosis molt petites, no té cap acció farmacoterapèutica, ni efectes secundaris ni reaccions adverses greus.
 

Em van a fer una prova amb tècniques de medicina nuclear, què he de saber?

  • No són invasives. A diferència d'altres tècniques de diagnòstic que exigeixen cirurgia o introducció d'aparells en el cos, la medicina nuclear no és invasiva, ja que en la majoria dels casos n'hi ha prou amb una injecció endovenosa.vEl traçador viatja a través de la sang i es localitza en l'òrgan a estudiar.
  • Són morfofuncionals. És a dir no estudien només la morfologia de l'organisme, sinó també el seu funcionament.
  • El seu camp d'aplicació abasta pràcticament tot l'organisme.
  • El nivell d'iradiació, tant per al pacient com per al personal que realitza les proves, és similar o inferior al d'altres tècniques radiològiques.

 

Contacte Medicina Nuclear

Contacte
Ubicació

Servei de Medicina Nuclear:  
Bloc F -2

Contacte

Secretaria

Direcció correu: medicinanuclear@santpau.cat

Telèfon: 93 553 77 97