Ncg-FormacioEsp

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital de Sant Pau té una àmplia experiència en la formació de residents. L'any 1984 es va aconseguir l’acreditació oficial per la formació de residents i des de l’any 1991 estan realitzant aquesta tasca amb residents via MIR. La figura del tutor docent és qui supervisa de més a prop que s’acompleixin els objectius de cada rotació per part del resident, però és tot l’staff qui participa activament en la docència del especialistes en formació.


Intinerari formatiu
Veure enllaç


Principals àrees de coneixement

Té una àmplia cartera de serveis on s’abasten pràcticament totes les àrees de coneixement dins la Neurocirurgia. Com àrees de coneixement d’excel·lència destaca la neuroncologia: bàsicament oncologia funcional (àrees eloqüents), tumors de base cranial i hipòfisi (microcirurgia i cirurgia endoscòpica). També despunta com àrea amb reconeixement nacional la neurocirurgia funcional: estimulació cerebral profunda per trastorns del moviment, psicocirurgia i tractament del dolor refractari.

 

Contacte
Tutor de residents: Juan Diego Patino Alvarado
Telèfon: 93 556 5697.

Secretària del Servei de Neurocirurgia
Telèfon: 93 5565698.
Docència Mèdica. 39 556 7938.

 

ncg-contacte

Ubicació i Contacte
Secretaria de Neurocirurgia

Bloc A, 4ª planta, Mòdul 4.

Telèfon: 93 556 56 98

Fax: 93 556 56 07

correu secretaria: neurocirurgia@santpau.cat

Consulta externa
Bloc A, Planta 1ª. Mòdul 2, despatxos 12 i 13
Sala Hospitalització

Sala C3, Bloc C, 3ª planta.

Telèfon extensió: 93 553 73 18