Foto presentacio Neurocirurgia

ncg-Presentacio

Presentació

Neurocirurgia a l’Hospital, una mirada a la seva història

 

El tractament quirúrgic de les malalties del sistema nerviós té una llarga trajectòria a Sant Pau, s’inicia a finals del segle XIX, a l’antic Hospital de la Santa Creu,  amb l’obertura del primer dispensari de neurologia pel Dr. LLuís Barraquer Roviralta, l’any 1882. Barraquer anima a cirurgians generals com Artigues, Reventós, Ribas i Ribes i Corachan Garcia a realitzar intervencions quirúrgiques del sistema nerviós.  

Manuel Corachan Garcia, cap d’un dels tres serveis quirúrgics de l’Hospital va desenvolupar una important activitat neuroquirúrgica als anys 30 del segle passat. El seu fill, Manuel Corachan Llort  –format com a neurocirurgià a l’Hospital de la Salpêtrière, a París, amb el prestigiós neurocirurgià Clovis Vincent–,  s’incorpora a Sant Pau l’any 1933. Fins 1936 es practiquen intervencions neuroquirúrgiques de manera regular. Malauradament la prometedora carrera professional de Corachan s’estroncà l’any 1937 quan va morir a la Guerra Civil.

A l’any 1944 entra a formar part de l’equip Eduard Tolosa Colomer com a metge adscrit al Servei de Neurologia, dirigit pel Dr. Lluís Barraquer Ferrer. Eduard Tolosa deixa el càrrec l’any 1953 per centrar la seva activitat neuroquirúrgica a l’Institut Neurològic Municipal;  la vacant es coberta amb els Drs. Agustí Bachs Fornés  i Josep Duràn-Obiols. Agustí Bachs deixa també l’Hospital l’any 1963 per anar de cap de Servei a l’Hospital de la Creu Roja i el Dr. Duràn-Obiols seguiria actiu a Sant Pau fins l’any 1968.

Des de 1968 fins 1974 només s’atenen urgències. L’any 1974 cessa tota activitat neuroquirúrgica i no es reprendrà fins 1979 amb el nomenament del Dr. Frederic Bartumeus Jené com a nou cap d’Unitat de Neurocirurgia; l’activitat regular s’inicia l’any 1980 amb la incorporació de dos nous adjunts, els Drs. Joan Molet Teixidó i Bartolomé Oliver Abadal. Al llarg dels anys aquesta unitat de tres neurocirurgians s’ha anat ampliant i consolidant, passant a una plantilla de sis neurocirugians i incrementant també la seva cartera de serveis.

Centre pioner,  en el nostre país, en el desenvolupament de la cirurgia de la base de crani i de les  tècniques de neurostimulació cerebral i medul·lar per al tractament de la malaltia de Parkinson i dolor crònic, l’any 1992 passa d’Unitat a Servei. Des de 1991 fins avui s’han format, entre becaris i MIR,  31 especialistes que han portat arreu l’esperit i valors de l’Hospital de Sant Pau.

En el present les àrees d’excel·lència del Servei són: neurocirurgia funcional, cirurgia de tumors de la hipòfisi, base de crani, i neurocirurgia oncològica.

Facultatius que formen o han format part de l’staff del Servei de Neurocirurgia

Manuel Corachan Llort (1934-1936)

Eduardo Tolosa Colomer (1944-1953)

Agustí Bachs Fornés (1953-1963)

Josep Durán-Obiols (1953-1968)

Frederic Bartumeus Jené  (1979-2010)

Barlomé Oliver Abadal (1980-2002)

Joan Molet Teixidó (1980-2016)

Pere Parés Muñoz (1981-2003)

Pere Tresserras Ribó (1984- )

Pablo Clavel Laria (1995-2011)

Rodrígo Rodríguez Rodríguez (2003- )

Fernando Muñoz  Hernández (2008-)

Cristian De Quintana Schmidt (2010-)

Ignasi Català Antúnez (2008-2013)

Carlos Asensio Cortés (2009-2020)

Juan Diego Patino Alvarado (2018- )

Ma Jesús Álvarez Holzapfel (2015-2019)

Juan Ángel Aibar Duran (2020- )

Marta Rico Pereira (2020- )

Andreas Leidinger (2021- )

Berta Freixer Palau (2023- )

HOSSPAU Menu

ncg-contacte

Ubicació i Contacte
Secretaria de Neurocirurgia

Bloc A, 4ª planta, Mòdul 4.

Telèfon: 93 556 56 98

Fax: 93 556 56 07

correu secretaria: neurocirurgia@santpau.cat

Consulta externa
Bloc A, Planta 1ª. Mòdul 2, despatxos 12 i 13
Sala Hospitalització

Sala C3, Bloc C, 3ª planta.

Telèfon extensió: 93 553 73 18