Cartera de Serveis Oncologia Radioterapica

Cartera de serveis

Tècniques de radioteràpia  

 • Simulació del tractament mitjanc?ant TC, TC-4D, PET-TC i RM
 • Registre amb MRI, PET-TC per planificació
 • Algoritmes de optimització i càlcul de distribució de dosi avanc?ats.
 • Dosimetria “in vivo”.
 • Radioteràpia d’intensitat modulada (IMRT).
 • Radioteràpia volumètrica (VMAT).
 • Radioteràpia hipofraccionada.
 • Radioteràpia Esterotàxica extracraneal (SBRT).
 • Radioteràpia Esterotàxica Cranial (SRT).
 • Radioteràpia amb tècniques de control respiratori.
 • Radioteràpia guiada per la imatge (IGRT)
 • Radioteràpia guiada per superfície (SGRT)
 • Irradiació corporal total (TBI).
 • Radioteràpia externa superficial per càncers de pell.
 • Radioteràpia de tumors infantils.
 • Associació de quimioteràpia, biològics, immunoteràpia concomitant i associació de radioprotectors.
 • Braquiteràpia de pròstata per implant permanent amb llavors de I-125 com a tractament radical exclusiu.
 • Braquiteràpia de pròstata de rescat per recidives.
 • Braquiteràpia de pròstata HDR amb Iridi-192 per escalada de dosi en combinació amb radioteràpia
 • externa.
 • Braquiteràpia de pròstata HDR amb Iridi-192 multifracció com a tractament exclusiu.
 • Braquiteràpia ginecològica.
 • Inserció de marcadors fiducials intraprostàtics ecodirigits per IGRT prostàtiica.

 

Unitats de tractament

 • Unitat Clinac 2 (Pendent de renovació)
 • Unitat Truebeam 0
 • Unitat Truebeam 1
 • Unitat Truebeam 3
 • Therapax 150
 • Braquiteràpia HDR (Bravos) : Equip auto-protegit amb projector de font radioactiva Ir-192. (9/2020 )

 

Unitats d’Imatge:

 

 • TC 4D  helicoïdal de 16 corones  per a la planificació de tractaments amb RT externa.
 • Integració de les tècniques actuals de radiodiagnòstic en el procés de planificació  (TC, RM i PET-TC)  pel registre d’imatges en totes les localitzacions tumorals.
 • Realització de PET-TC específic en posició de tractament per a la planificació de tractaments de tumors de cap i coll, pulmó, digestius, hematològics i alguns tumors del sistema nerviós centra
 • Ecògraf BK FlexFocus 500. (9/2020)

 

Sistemes de gestió planificació de tractaments de Radioteràpia 

 • Sistema de gestió de tractaments de radioteràpia externa i braquiteràpia: ARIA
 • Sistema de planificació per Radioteràpia Externa: ECLIPSE
 • Sistema de planificació de braquiteràpia prostaàica per implant amb llavors de I-125: Variseed Laptop - Workstation DELL.Precision 7540. Varian port number VE009LP-UPG s/n H623296-VE.
 • Sistema de planificació de braquiteràpia prostàtica HDR: Vitesse Laptop Workstation DELL Latitude 5590. Varian port number P1018756001 s/n H6T0244-VIT per alta taxa de dosi. Software Vitesse v.4.0.Image Fusion / Co-Registration Module.
 • Sistema de planificació de braquiteràpia HDR basada en : BRACHYVISION

HOSSPAU Menu

Contacte Oncologia Radioterapica

Contacte
Ubicació
Bloc F - Planta -2
Contacte

Secretaria: 93 553 77 56

Recepció: 93 553 77 52

Correu electrònic: radioterapia@santpau.cat