Presentació OR

Presentació

 

El Servei d’Oncologia Radioteràpica té per objectiu el tractament amb radiacions ionitzants (radioteràpia) del càncer i algunes malalties no neoplàsiques, ja sigui de forma exclusiva o associada a cirurgia, quimioteràpia o hormonoteràpia. La seva especialitat està integrada en el tractament curatiu  multidisciplinar del càncer. La radioteràpia també és una eina d‘alta eficàcia en el tractament simptomàtic i pal·liatiu de la malaltia oncològica en fases avançades.

El ràpid desenvolupament tecnològic, farmacològic i intervencionista ha motivat una continua adaptació i actualització dels tractaments d’acord amb l’evidència científica del moment. En la actualitat el Servei compta amb tècniques d’alta precisió capaces de curar la malaltia amb el mínim risc d’efectes secundaris. En aquest sentit, pot oferir tractaments de IMRT (radioteràpia amb modulació de la intensitat del feix de radiació), IGRT (radioteràpia guiada per la imatge) i SAR/SBRT (radioteràpia estereotàctica ablativa). En l’àmbit quirúrgic, disposa de  la braquiteràpia de pròstata a temps real. Gràcies a la excel·lent col·laboració amb els Serveis de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear ha pogut incorporar les noves tècniques d’imatge morfològica i funcional en la planificació i avaluació de resposta dels tractaments amb radioteràpia.

El coneixement progressiu de la biologia dels tumors, la aparició de noves dianes terapèutiques, conjuntament amb el desenvolupament  tecnològic ens col·loquen en un punt de sortida idoni per a investigar l’impacte terapèutic del tractament individualitzat. Tota aquesta tasca d’alta especialització no seria possible sense l’estreta col·laboració amb els serveis de Radiofísica i Radioprotecció i Oncologia Mèdica així com la resta de serveis de l’Hospital, a través de la participació en els 18 comitès de tumors que abasten tots els àmbits de l’oncologia.

Els procediments de diagnòstic, tractament i seguiment del pacient del Servei estan sotmesos a controls estrictes d’anàlisi de riscos que s’actualitzen constantment i constitueix la base per a la incorporació de indicadors de qualitat.

A nivell docent, a part de la participació en la facultat de medicina de la UAB, i la direcció de cursos de formació continuada, al Servei d’Oncologia Radioteràpica s’han format nombrosos MIR que han obtingut posicions de lideratge en hospitals nacionals i internacionals de primer nivell.

HOSSPAU Menu

Contacte Oncologia Radioterapica

Contacte
Ubicació
Bloc F - Planta -2
Contacte

Secretaria: 93 553 77 56

Recepció: 93 553 77 52

Correu electrònic: radioterapia@santpau.cat