Ruta de navegació

Personatgesil·lustres

Personatges il·lustres
Personatges il·lustres
Personatges il·lustres
Els metges catalans de final del segle XIX i principi del XX, molts d’ells vinculats a l'Hospital, van contribuir a projectar el coneixement mèdic arreu de Catalunya i Espanya i a la internacionalització de la medicina catalana.

Joan Giné i Partagàs i Bartomeu Robert

Impulsors de la modernització de la medicina a Catalunya al segle XIX. Introdueixen la Medicina cientificopositiva amb la traducció de l’obra de Virchow.


Jaume Pi i Sunyer

Reconegut pel seu pensament positivista i experimental, introdueix les idees fisiològiques de Claude Bernard.
 

Salvador Cardenal

És pioner en l’aplicació de les tècniques d’antisèpsia del cirurgià Joseph Lister i és el primer a utilitzar-les en la pràctica quirúrgica, la qual cosa va permetre la disminució de les infeccions i la mortalitat postoperatòria.
 

Miquel Àngel Fargas

És un dels impulsors de la ginecologia com a especialitat i de la cirurgia moderna.
 

Lluís Barraquer i Roviralta

Neuròleg, l’any 1882, l’Administració de l’Hospital de la Santa Creu li confia la direcció del primer Servei de malalties del sistema nerviós que ha existit a Catalunya i a l’Estat espanyol, donant lloc a la inici de la Neurologia clínica catalana.
 

Joan Giné i Partagás i Jaume Peyrí

Se’ls considera impulsors de la Dermatologia moderna. Giné i Partagàs és l’introductor al país de la cura de Lister i l’antisèpsia així com de noves formes d’ensenyament de la medicina. Crea la primera escola de psiquiatria de l’estat.

Peyrí obté la càtedra de dermatologia a la Universitat de Barcelona l’any 1915, convertint-se en el primer catedràtic d’aquesta l’especialitat a Catalunya. Participa en la creació de la Societat Catalana de Dermatologia (1925).


Enric Ribas i Ribas

És el gran mestre de la Cirurgia abdominal. Ingressa el 1897 a l’Hospital de la Santa Creu i el 1906 es convertiria en el director del Servei de Cirurgia.


Joan Gelpí i Josep Anton Barraquer

Destaquem per les seves contribucions en el camp de l’oftalmologia. Gelpí per la seva preocupació per les patologies de la visió a l’edat infantil i la necessitat de revisions i consultes higièniques.

Barraquer és un dels iniciadors de l’Escola d’Oftalmologia catalana moderna. Funda un dispensari a l’Hospital de la Santa Creu (1879); i més tard, des de la càtedra d’Oftalmologia de la Facultat de Medicina de Barcelona l’eleva el nivell de l’especialitat. És també un dels fundadors de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona.


Agustí Prior i Cèsar Comas

Iniciadors de la radiologia a Catalunya. Van ser els artífexs de la que primera radiografia de l’estat que es va fer a l’Hospital de la Santa Creu.


Rossend Carrasco i Formiguera

Va potenciar l'endocrinologia i va ser l’introductor del tractament amb insulina a Europa.


Francesc Gallart i Monés

És el creador de la gastroenterologia a Catalunya. El 1913 funda l'Escola de patologia Digestiva a l'Hospital de la Santa Creu i el 1919 guanya la plaça de metge numerari a l’Hospital, assumint la direcció del Servei de Medicina general on hi trasllada l’Escola, que va dirigir fins el 1951.


Josep Maria Bartrina

És el gran mestre de l’Urologia catalana. El 1906, ingressa com a metge del Servei de Cirurgia de l’Hospital de la Santa Creu i, el 1911, guanya per oposició la càtedra de Patologia quirúrgica de la Facultat de Medicina de Barcelona. Per primer cop a la ciutat, practica un cateterisme ureteral endoscòpic i propugna la prostatectomia hipogàstrica.


Francesc Jimeno

Pioner en la introducció de diferents procediments en el camp de la traumatogia.


Josep Trueta i Raspall

Cirugià ortopèdic i traumatòleg especialista en cirurgia de les extremitats. Reconegut per posar en pràctica durant la Guerra Civil espanyola el mètode de tractament de ferides i fractures de guerra, a partir del mètode definit pel nord-americà Winnett Orr.


Manuel Corachan

Deixeble de Josep Trueta i Raspall, cirurgià de prestigi internacional, és l’introductor de nous procediments sobre cirurgia abdominal i toràcica i neurocirurgia. El 1921 és nomenat director del Servei de Cirurgia de l’Hospital de la Santa Creu i fundador de la Clínica que porta el seu nom.


Jaume Ferran i Lluís Sayé

Pioners en el camp de la microbiologia. Ferran, metge i bacteriòleg, és el descobridor d’un vaccí contra el còlera. Posteriorment va continuar investigant i elabora el vaccí antitífic, l'antiràbic i un altre contra la tuberculosi.


Lluís Sayé i Jacint Reventós Bordoy

Són els gran impulsors de la Tisiologia a Catalunya. Sayé destaca també pels seus estudis en el camp de la Microbiologia.


Antoni i Joaquim Trias i Pujol

El germans Trias i Pujol són els artífexs de la introducció de múltiples procediments quirúrgics. Abandonant l'hàbit general de la rapidesa, optaren per una cirurgia més meticulosa que va mostrar aviat la seva superioritat i  efectivitat. Ambdós germans són els artífexs de  la introducció de múltiples procediments quirúrgics.


August Pi i Sunyer

És el gran mestre de la fisiologia catalana, lidera institucions com la Societat de Biologia de Barcelona i l’Institut de Fisiologia, de gran prestigi internacional.