Organitzacio Recursos Humans

Organització Recursos Humans
El Departament
Organització

Direcció de Professionals

Organigrama: