Actualidad

null Implant Coclear

Actualidad
23/02/2023
Sant Pau, hospital pioner i referent en implant coclear

Demà 25 de febrer és el Dia Internacional de l’Implant Coclear, uns dispositius electrònics especialment indicats en persones amb sordesa neurosensorial de severa a profunda i per a qui els audiòfons ja no són útils. Actualment, a l’Estat espanyol es calcula que més de 22.000 persones porten un implant coclear. Sant Pau va ser el primer centre de la sanitat pública en col·locar un implant coclear fa més de 30 anys (el 1990) i fins ara ha atès més de 1.000 pacients, sent l’hospital de referència per a adults a Catalunya en aquest àmbit i per a infants en la seva àrea d’influència, amb un bagatge molt important pel que fa al coneixement d’aquesta patologia.  Actualment, compta amb una Unitat d’Implants Coclears.

A diferència dels audiòfons, que amplifiquen el so, els implants coclears substitueixen la funció de l’oïda interna danyada i transfereixen el so directament al nervi auditiu i, d’allà, al cervell, facilitant l’audició. Estan indicats en persones amb sordeses neurosensorials severes-profundes que afecten la còclea, un òrgan en forma de caragol encarregat de la funció auditiva en l’oïda interna, transformant els sons en missatges nerviosos i enviant-los al cervell. “Aquí el problema és d’amplificació i també de discriminació del so: no se sent i no s’entén, i per a aquestes persones els audiòfons ja no són útils i necessiten altres opcions”, explica el Dr. Cèsar Orús, cap clínic de Secció d’Otologia i director del Programa d’Implants Coclears de Sant Pau.

Els implants coclears tenen una part externa i una part interna. L’externa és un processador de so que se situa darrere de l’orella i que es connecta a la part interna a través d’una bobina. La interna és la més senzilla tecnològicament, consta d’un imant i uns elèctrodes que estimulen la còclea i se situa en l’oïda interna mitjançant una intervenció quirúrgica. El funcionament és molt senzill: el processador recull el so, el codifica digitalment i l’envia a la part interna del sistema on aquests senyals esdevenen impulsos elèctrics que estimulen el nervi auditiu de la còclea. Finalment, el nervi auditiu envia els impulsos al cervell, on s’interpreten com a so.

Avui els implants coclears són molt més petits, més estrets, més segurs i la cirurgia és molt més ràpida”, segons el Dr. Orús. “Triguem una hora i mitja o dues hores en posar-los amb anestèsia general i el 99% dels pacients tornen a casa seva l’endemà de la intervenció”. Cal destacar, però, que l’implant coclear requereix un procediment quirúrgic i també teràpia per aprendre a sentir un altre cop, perquè escoltar a través d’un implant coclear és diferent a escoltar amb una audició normal i es necessita temps i pràctica per aprendre o tornar a aprendre la sensació del so.

“La pregunta més habitual és ‘quan sentiré i com sentiré?’. Després de la intervenció cal un procés de rehabilitació que es fa a càrrec dels logopedes i els audioprotesistes, per programar l’implant coclear al tipus de pèrdua auditiva del pacient i per aprendre una nova forma de sentir. Els pacients senten sons de seguida, però els costa entendre el llenguatge. De totes maneres, al cap de 4 a 6 mesos ja comencen a tenir un rendiment molt important”, explica el Dr. Orús.

Per això els experts recomanen consultar Unitats d’Implant Coclear com la de Sant Pau, perquè els pacients puguin aconseguir el millor rendiment possible del seu implant. Hi treballen, bàsicament, quatre tipus d’especialistes. “L’otorrinolaringòleg visita el pacient, determina la causa de la sordesa, analitza les diferents opcions possibles i determina si l’implant coclear és la millor alternativa; i, en cas que així sigui, duu a terme el procediment quirúrgic per col·locar l’implant coclear”. Els altres especialistes són l’audioprotesista o audiòleg, qui fa les proves diagnòstiques auditives per seleccionar correctament el pacient i, un cop ja està implantat el dispositiu, programa l’implant coclear segons la pèrdua auditiva i les necessitats concretes de cada pacient. El logopeda, que té un paper fonamental en la rehabilitació del llenguatge i entrena el pacient en la nova manera de sentir. I el psicòleg, qui avalua l’estat cognitiu del pacient i el seu entorn per garantir que entén què és un implant coclear i què suposa.