Ruta de navegació

Productes Excelencia

Àmbits d'Excel·lència
Àmbits d'Excel·lència
Són aquells productes amb els quals l'Hospital destaca per la seva excel·lència i que són reconeguts com a tret diferencial del servei per la població.

Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del dolor

   Pacient amb dolor crònic intens que requereix pel seu tipus de dolor d'un tractament multidisciplinar.   
  Avaluació completa prèvia a la neuromodulació per implants (Neuroestimuladors, sistemes implantats per fàrmacs intratecals).  
  Abordatge integral del pacient amb dolor pèlvic intens.  
  Maneig de pacient amb dolor intens i altres dosis d’opioides.  
  Tècniques de Neuromodulació i/o Ablació:  
     Radiofreqüència raquis cervical i lumbar dirigit per escopia o TC.  
    Radiofreqüència nervis perifèrics dirigit per Ecografia.  
 

  

Implants d'estimulació (perifèrica, epidural) o implants intratecals per administració contínua de fàrmacs.  
  Programa d’optimització de l'Hemoteràpia perioperatòria (PBM, Patient Blood Management).  

 

Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

   Diagnòstic i tractament del Síndrome Aòrtic Agut.   
  Tractament quirúrgic de l’aneurisma d'aorta (seleccionant de forma rigorosa els pacients candidats a tractament endovascular).  
  Tractament endovascular de la isquèmia crònica crítica (en especial l'angioplàstia de troncs distals en l’arteriopatía diabètica que ens ha permès augmentar el salvament d’extremitat).  

 

Bioquímica

   Cribratge prenatal (amb referència territorial a l'àrea dreta de l'Eixample i amb l'aplicació de tècniques de seqüenciació de nova generació a les pacients de risc intermig).     
  Marcadors bioquímics de malaltia cardiovascular (utilització en la gestió clínica del síndrome coronari agut i la insuficiència cardíaca).  
  Diagnòstic bioquímic i genètic de malalties endocrinometabòliques (com ara dislipèmies, diabetis monogènica i autoimmune, hiperplàsia suprarenal congènita, síndromes MEN, etc).  
  Aplicació de la cromatografia líquida - espectrometria de masses (LC-MS/MS), tecnologia que ja s'utilitza hores d'ara per a la determinació d'immunosupressors i vitamina D,  i es té la intenció que propulsi nous serveis d'excel·lència i/o en alguns casos terciarisme en el futur: determinació d'hormones esteroïdals, metanefrines, vitamines hidrosolubles i fàrmacs diversos, entre d'altres.  

 

Cardiologia

  Tractament percutani de les valvulopaties.  
  Imatge cardíaca avançada.  
  Angina refractària.  
  Electrofisiologia de les arítmies.  
  Recerca traslacional.  

 

Cirurgia Cardíaca

  Cirurgia mínimament invasiva.  

 

Cirurgia General i Digestiva

   Cirurgia laparoscòpica avançada (gastroenterològica, hepato-bilio-pancreàtica, hematològica i endocrina).   
  Patologia benigne de l'esòfag: diverticle de Zheker, diverticles esofàgics, trastorns motors, esòfag de Barret, reflux gastro-esofàgic, acalàsia, etc.  
  Malaltia inflamatòria intestinal (Chron, colitis ulcerosa, etc.).  
  Malaltia polipòsica intestinal.  
  Diagnòstic precoç de la neoplàsia intra-epitelial anal.  
  Maneig integral perioperatori. Pre-rehabilitació dels malalts quirúrgics: selecció segons patologia i situació individual, pre-condicionament per ileostomies i colostomies, etc., Fast Track per cirurgia colorectal i obesitat, rehabilitació postoperatòria (funció anorectal després de reinsercions recte baixes, incontinències, etc.  
  Cirurgia de l'hiperparatiroidisme secundari, terciari i associat a Men 1.  
  Cirurgia conservadora de la mama i l'aixella després del tractament neoadjuvant del càncer de mama.  
  Cirurgia neuro-monitoritzada i radio-guiada del coll.  
  Cirurgia de les pacients amb risc genètic de càncer de mama.  

 

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

   Cirurgia degenerativa, traumàtica, tumoral i de deformitat del raquis d'alta complexitat.   
  Cirurgia reconstructiva primària d'articulacions: pròtesi d'espatlla, colze, canell, dits, maluc, genoll i turmell.  
  Cirurgies de reconstruccions complexes de genoll i maluc, incloent el tractament de les infeccions.  
  Transplantaments meniscals.  
  Tractament de les fractures osteoporòtiques i per fragilitat, fractures articulars i periarticulars complexes. Tractament de les pseudoartrosis sèptiques i asèptiques.  

 

Cirurgia Plàstica

   Malformacions congènites.  
  Tractament de l’osteomielitis.  
  Tractament de les seqüeles de l’obesitat mòrbida.  
  Tractament quirúrgic del peu diabètic.  
  Reconstrucció complexa de paret toràcica i abdominal.  
  Cirurgia de la paràlisi facial.  

 

Cirurgia Toràcica

   Cirurgia toracoscòpica avançada (reseccions pulmonars reglades per toracoscòpia, timectomies màximes).   
  Cirurgies avançades multidisciplinars (juntament amb COT, plàstica, cirurgia general).  

 

Dermatologia

   Unitat Dermatologia Oncològica: Abordatge integral del càncer cutani, amb cirurgia de Mohs, teràpia fotodinàmica i Comitè Onco-derma. Unitat lesions pigmentàries + foto registre. Clínica de Limfomes cutanis i programa PRADO (prevenció i seguiment processos dermatològics a pacients oncològics).   
  Unitat Psoriasis (fototeràpia, biològics, comorbilitats, suport psicodermatologia, recerca clínica i de laboratori) + Paider (Clínica conjunta amb Reumatologia, ecografia on-site). Referent nacional i internacional, premiat en 2 ocasions.  
  Unitat/programa hidradenitis supurativa (HS) + Ecografia cutània per dirigir tractament i control evolutiu.  
  Unitat d’al·lèrgia i autoimmunes: Clínica de contacte, al·lèrgia cutània i urticària (referent àmbit Catalunya i Espanya); Clínica de malalties ampul·lars autoimmunes. Comitè connectivopaties.  
  Unitat dermatologia pediàtrica, Comitè genodermatosis. Clínica de lesions vasculars (referent nacional i internacional), amb plataforma làser: Nd-YAG, colorant pulsat i CO2.  
  Unitat de Malalties de Transmissió Sexual.  

 

Diagnòstic per la Imatge

  Suport important en totes les activitats diagnòstiques.   

 

Epidemiologia

   Formació en metodologia científica per ser aplicada a la gestió clínica.   
  Suport i assessorament tècnic i informàtic en iniciatives i projectes de recerca aplicada i de millora de l'adequació clínica.  
  Elaboració de revisions sistemàtiques i de guies de pràctica clínica.  

 

Farmàcia

  Farmàcia Clínica.  
  Avaluació de medicaments.  
  Farmacocinètica Clínica.  
  Nutrició Parenteral.  

 

Ginecologia i Obstetrícia

   Atenció integral matern i perinatal del part prematur.   
  Prevenció i tractament preeclàmpsia i restricció de creixement. Ús de marcadors bioquímics.  
  Assistència al part no medicalitzat.  
  Unitat multidisciplinar del dolor pelvià.  

 

Hematologia Clínica

   Caracterització molecular de les hemopaties malignes.   
  Caracterització molecular de la trombofilia.  
  Diagnòstic i tractament d’anèmies complexes.  
  Tractament de les hemopaties malignes amb fàrmacs innovadors.  
  Immunoteràpia de les hemopaties.  
  Nous tractaments anticoagulants i antiagregants.  
  Trombosi i càncer.  

 

Microbiologia

   Cultiu cel·lular per l'aïllament de virus.   
  Marcadors moleculars per a l'epidemiologia de les malalties infeccioses.  

 

Medicina Interna

   Dins de les malalties autoimmunitàries, expertesa particularment remarcable amb esclerosi sistèmica (esclerodèrmia).   

 

Medicina Nuclear

   Procediments d'SPECT en cardiopatia isquèmica, patologia òssia i malalties renals.   
  Exploracions amb leucòcits marcats.  
  Procediments de PET/CT en diagnòstic, estadiatge i control del tractament dels tumors malignes.  
  Explotacions PET en les demències.  

 

Neurocirurgia

   Maneig integral del pacient vascular.   
  Programa integral d'atenció al pacient amb patologia raquimedul·lar (conjuntament amb COT, medicina física i rehabilitació, clínica del dolor).  

 

Neurologia

   Tractament de reperfussió intravenós.   
  Dispensari monogràfic malaltia de Fabry.  
   Tècniques neurosonològiques avançades (registre microembolies, tests de reactivitat cerebrovascular).   
  Unitat Alzheimer-Down.  
   Avaluació cognitiva per sospita de deteriorament cognitiu.   
  Estudi de biomarcadors de líquid cefaloraquidi per estudi d'Alzheimer.  
   Dispensari de Distonia.   
  Atenció integral especialitzada de malalts amb premutació del cromosoma X fràgil.  
   Grup d’excel·lència i centre de referència pel diagnòstic i tractament de la malaltia de Parkinson avançada.   
  Grup d’excel·lència i centre de referència pel diagnòstic i seguiment de Parkinsonismes atípics.  
   EMG.   
  Laboratori de Neurologia Experimental.  
   Tractament amb musicoteràpia per la rehabilitació del llenguatge.   
  Esclerosi múltiple.  

 

Oncologia Mèdica

   Atenció Integral dels pacients amb Tumors mesenquimals - sarcomes.   
  Càncer Hereditari i Consell Genètic.  
   Atenció multidisciplinar en tumors poc prevalents: tumors de cap i coll, tumors ginecològics, tumors urològics, tumors del sistema nerviós.   
  Atenció multidisciplinar del càncer de pulmó.  
   Programa d'atenció al càncer de mama.   
  Programa d'atenció al càncer de colon i recte.  
   Programa de cures pal·liatives.   
  Programa d'atenció al final de la vida.  

 

ORL

   Cirurgia endoscòpica nasosinusal avançada, amb especial interès en la base de crani (en cooperació amb Neurocirurgia), i també fístules de líquid cefaloraquidi, descompressions orbitàries, tumors, etc.   
  Laringologia no oncològica amb especial atenció a la cirurgia de la veu. Som pioners al nostre país en diverses tècniques quirúrgiques.  
   Cirurgia otològica de l’orella mitjana. Especial dedicació a la cirurgia del colesteatoma i a les tècniques d’ossiculoplàsties.   
  Cirurgia de les glàndules salivals i sialoendoscopia de les mateixes.  
   Cirurgia de la paràlisi facial.   
  Cirurgia de les vies llagrimalls.  
   Disfàgia orofaríngea: diagnòstic i tractament quirúrgic.   

 

Pediatria

   Programa d'assistència domiciliària i pàgina web neonatal.   
  Atenció integral a la prematuritat dins del model de cures centrades en el desenvolupament i la família.  
   Programa de seguiment del nen de risc a consulta externa de Neonatologia   
  Infeccions congènites. El punt fort es comptar amb especialistes de virologia i parasitologia que son referents nacionals en el tema, i que donem des de fa molts anys una atenció perinatal multidisciplinari a aquest tema (obstètrica / microbiològica / neonatal).  
   Programa de tractament de la diabetis mellitus tipus 1 amb bombes de perfusió continua d'insulina.   
  Programa d'abordatge multidisciplinari de l'obesitat infantil.  
   Equip propi de transport del pacient pediàtric crític en helicòpter amb helisuperficie sense transfer d’ambulància.   
  Expertesa, conjuntament amb el BST, en teràpies amb recanvi plasmàtic en malalties modulades per immunocomplexes.  
   Programa intern d’atenció al nen amb ictus integrat, amb els seus trets diferencials, al codi ictus del pacient adult a l’HSCSP.   
  Programa pel diagnòstic i tractament de les neurofibromatosis. Integrat per neuropediatria, cardiologia pediàtrica, oncologia pediàtrica, dermatologia, psicologia pediàtrica, oftalmologia, COT i radiologia formant el Comitè multidisciplinari de genodermatosis.  
   Expertesa en eritropatologia.   
  Expertesa en patologia glomerular, especialment en la microangiopatia trombótica, i malalties renals hereditàries.  
   Unitat d’assistència nefrourològica integrada materno-fetal amb col·laboració amb el Servei d’obstetrícia i la F. Puigvert. Diagnòstic clínic i genètic, consell genètic, diagnòstic pre-implantacional i diagnòstic prenatal de les malalties renals hereditàries. Seguiment prenatal i postnatal d’aquestes patologies.   

 

Patologia Digestiva

   Mucosectomia i resecció endoscòpica de pòlips grans.   
  Colangiografia retrògrada endoscòpica terapèutica.  
   Enteroscòpia anterògrada i retrògrada.   
  Col·locació endoscòpica de pròtesis digestives.  
   Cromoendoscòpia en pacients amb malaltia inflamatòria intestinal i amb poliposi.   
  Tests d’avaluació cognitiva en la cirrosi hepàtica.  
   Càpsula endoscòpica.   
  Control i seguiment de pacients amb esòfag de Barrett y amb esofagitis eosinofílica.  
   Control i seguiment de pacients amb malaltia inflamatòria intestinal.   
  Tractament guiat del pacient amb hipertensió portal.  
   Control de pacients amb poliposi familiar.   

 

Pneumologia

   Ventilació mecànica i rehabilitació ventilatòria integral, hospitalària i domiciliaria.   
  Asma i al·lèrgia respiratòria. Asma greu.  
   Pneumologia intervencionista. Noves tècniques endoscòpiques bronquials i pleurals.   
  Trastorns respiratoris i no respiratoris del Son.  
   Fibrosi pulmonar i altres pneumopaties intersticials minoritàries.   
  Coordinació-integració amb altres nivells assistencials. Model territori sanitari.  
   Educació sanitària del pacient respiratori.   

 

Psiquiatria

   Teràpia Electroconvulsiva.   
  Tractament de manteniment amb agonistes opiacis.  
   Abordatge de la motivació i de la disposició al canvi en conductes addictives.   
  Diagnòstic i tractament del primer episodi psicòtic.  
   Tractament de la psicosi resistent.   
  Tractament de la depressió resistent.  
   Tractament integral del trastorn límit de la personalitat.   
   Teràpia de família.   
  Tractament dels trastorns addictius per consum de substàncies.  
   Tractament del joc patològic.   
   Abordatge de la patologia dual.   

 

Urgències

   Atenció a la fragilitat.   
  Atenció als pacients pal·liatius.  
   Recepció del pacient en transport aeri (protocol amb el SEM i amb el Servei Andorrà de Salut).