Ruta de navegació

Actualitat

null Juan Fortea nou director de Programes dISTAART

Actualitat
10/06/2018
Juan Fortea nou director de Programes d’ISTAART

El Dr. Juan Fortea, de la Unitat de Memòria, del Servei de Neurologia de Sant Pau, ha estat escollit per exercir el càrrec de director de Programes de la Down Syndrome and Alzheimer's Disease PIA Executive Committee of the Alzheimer's Association International Society to Advance Alzheimer’s Research and Treatment (ISTAART).

“Alzheimer’s Asssociation” és una organització, sense ànim de lucre, pionera en la cura, el suport i la recerca de l’Alzheimer. Treballa de forma global, nacional i local per facilitar les ajudes i el suport a les prestacions de tots aquells que es veuen afectats per l’Azheimer i altres demències.

Creada l’any 2008 dins de l’Alzheimer’s Association, l’International Society to Advance Alzheimer’s Research and Treatment obre una nova porta al suport a la comunitat investigadora de la demència per avançar en la recerca i tractament de l’Alzheimer.

Més informació sobre ISTAART