Ruta de navegació

Actualitat

null Sant Pau participa en un estudi que demostra lefectivitat dun nou tractament per al cancer de bufeta

Actualitat
22/08/2019
Sant Pau participa en un estudi que demostra l’efectivitat d’un nou tractament per al càncer de bufeta

Els resultats preliminars d’un assaig clínic en curs, publicats recentment a Molecular Cancer Research, han demostrat l’eficàcia de l’aplicació de TAK-228, un inhibidor de la proteïna mTORC1/2, que permet aturar la progressió de la malaltia en pacients amb càncer de bufeta metastàtic que no responien al tractament. 4 dels 7 pacients que han participat en l’estudi han registrat una resposta positiva.

L’assaig liderat per investigadors del Grup de recerca en teràpia molecular del càncer de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) i metges de l’Hospital del Mar, compta també amb la participació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, de l’Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell, de la Clínica Universitària de Navarra i l’Hospital General Universitari d’Elx.


El principi del fàrmac

El principi d’aquest fàrmac (elaborat per la farmacèutica japonesa TAKEDA), és la inhibició d’una proteïna present de forma habitual als tumors, mTORC1/2. La funció d’aquesta proteïna és clau en el desenvolupament i disseminació dels tumors. Els investigadors han analitzat al laboratori la seva efectivitat, en línies cel·lulars de càncer de bufeta cultivades in vitro així com implantades a ratolins. També han treballat amb teixit fresc de tumors de pacients. La novetat és que, a la vegada, s’ha dissenyat un assaig clínic que ara està en curs.

Els resultats, que publica Molecular Cancer Research, han mostrat no només els bons resultats preclínics d’aquest fàrmac, sinó que aquests es veuen reforçats en combinació amb altres tractaments. A la vegada, els investigadors han detectat que era més efectiu en un subgrup de tumors amb unes característiques determinades, unes alteracions genètiques que es poden utilitzar com a dianes terapèutiques. “El fet de descobrir que aquest inhibidor de mTORC1/2 té un mecanisme d’acció nou, més enllà d’inhibir aquesta via, és a dir, que és actiu contra una diana molecular, una alteració genètica específica, obre unes expectatives més enllà del que s’esperava”, explica el Dr. Joaquim Bellmunt, director de l’IMIM i autor principal de l’estudi.


Bons resultats en pacients

L’assaig clínic, que ha avaluat 7 pacients, ha mostrat com 4 d’ells mostraven una resposta positiva al fàrmac. En ells, s’ha frenat el creixement tumoral i s’ha evitat la progressió del tumor. Es tracta de malalts que presentaven càncer de bufeta metastàtic que no responia als tractaments habituals, incloent-hi la immunoteràpia. “De moment”, detalla el Dr. Bellmunt, “hem obtingut respostes en càncer de bufeta metastàtic en pacients en els quals no han funcionat les teràpies existents”.

Actualment, només està aprovat als Estats Units un tractament contra una diana molecular en càncer de bufeta. Un tractament únic, diferent de la quimioteràpia o la radioteràpia. Un fet que destaca el Dr. Bellmunt, apuntat que “el fàrmac que hem estudiat es pot convertir en una segona potencial diana terapèutica en pacients amb càncer de bufeta, perquè no és quimioteràpia, ni radioteràpia, ni immunoteràpia, però pot atacar alteracions genètiques específiques que es troben als tumors”.


El càncer de bufeta

Es tracta del cinquè càncer en freqüència al món, amb 357.000 casos, i representa el 3,3% de tots els tumors. El 65% dels casos es registren als països desenvolupats, és més freqüent en homes que en dones, i està molt vinculat al tabaquisme (entre un 70 i un 75% dels casos). La seva detecció és més habitual entre els 65 i els 70 anys, tot i que també es diagnostica a altres edats.

A l’Estat, la previsió de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) és que aquest any se’n diagnostiquin prop de 24.000 casos de càncer de bufeta. Segons dades d’aquesta entitat, és el quart més habitual en homes i el cinquè en dones, i té una prevalença de gairebé 60.000 persones. Tot i que la supervivència a 5 anys és alta, del 75% en homes i del 70% en dones, l’any 2017 aquest tipus de tumor va provocar 4.620 morts a Espanya. A Catalunya, es van diagnosticar 2.535 casos, el 6,5% del total dels diagnosticats, i van morir 821 malalts.

 

Article de referència

Hernández A, Rodríguez-Vida A, Juanpere N, Arpí O, Menéndez S, Soria-Jiménez L, Martínez-Fernández A, Iarchouk N, Rojo F, Albanell J, Brake R, Rovira A, Bellmunt J*Novel oral mTORC1/2 inhibitor TAK-228 has synergistic antitumor effects when combined with paclitaxel or PI3Kα inhibitor TAK-117 in prelinical bladder cancer models. Mol Canc Res 2019: (en Premsa).