Ruta de navegació

Gestió clínica i mètode

Gestió clínica i mètode
La unitat de metodologia i gestió clínica és la responsable d’impulsar, desenvolupar i vetllar per la metodologia de la pràctica infermera, elaborant eines de suport a la gestió clínica i definint sistemes de seguiment per a l’avaluació de les cures infermeres.

Es remarquen tres àrees diferenciades:

Qualitat
A l’àrea de qualitat la funció principal és avaluar la qualitat de les cures d’infermeria, definint els indicadors necessaris, monitoritzant-los, analitzant-los i presentant els resultats.

A l’any es mesuren una mitjana de 60 indicadors en dos talls de prevalença, tant a través de l’avaluació del registres infermers com de l’observació directa.

Gestió clínica
A l’àrea de gestió clínica, la finalitat és l’estandarització dels processos, reflectits en protocols, procediments, plans de cures i trajectòries clíniques, vetllant per a la seva actualització, implantació i avaluació.

Sistemes d’informació
A l’àrea de sistemes d’ informació, es destaca la  participació en la definició dels sistemes d’informació necessaris més adients per a un correcte pilotatge de l’àrea d’infermeria i actualitzant de forma  periòdica les  aplicacions informàtiques  que donen suport a les cures infermeres i a les trajectòries clíniques.

Contacte: metodologiagc@santpau.cat