Ruta de navegació

Institut de Recerca

Institut de Recerca
Institut de Recerca
Institut de Recerca
L’Institut de Recerca Sant Pau, creat el 4 de juny de 1992, és una fundació de caràcter científic que té per missió promoure la recerca bàsica, clínica, epidemiològica i de serveis sanitaris en el camp de les ciències de la salut i la biomedicina, amb l’objectiu de contribuir a la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, mitjançant la producció i divulgació de coneixement científic, la formació d’investigadors de nivell internacional, la generació d’innovacions sanitàries, l’aplicació dels avenços a la pràctica assistencial i les polítiques sanitàries.

Ubicat al Campus Salut Sant Pau, és un centre de recerca biomèdica d’excel·lència adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) des de 2009, i des de 2011 és centre del sistema CERCA de Catalunya.

L’Institut està format per personal propi i adscrit, que desenvolupa la seva recerca en grups multidisciplinaris de recerca bàsica i clínica, procedents de les entitats agermanades ubicades al campus Salut Sant Pau i el seu entorn. Això fa, que estigui també reconegut des de 2011 com un centre d’investigació sanitari d’alt nivell orientat a desenvolupar noves tècniques i processos mitjançant la innovació sanitària.

El Patronat, màxim òrgan de govern de la Fundació de Gestió de l’Institut, està integrat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de Sant Pau, la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’Institut de Recerca canalitza les demandes i necessitats de la comunitat científica, vetlla per l’equitat en l’assignació de les necessitats dels investigadors (espais, personal, recursos materials, etc) i promou la difusió dels resultats de la recerca a la pràctica clínica. Des de 2011 és centre del sistema CERCA de Catalunya. Actualment, és un dels centres catalans més actius en la producció de treballs d’investigació, sobretot pel que fa a la investigació traslacional i la integració de nous descobriments a la pràctica assistencial.

Les 9 institucions que formen part de l’IR Sant Pau són:

  • Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau.
  • Fundació Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
  • Universitat Autònoma de Barcelona.
  • Fundació Puigvert.
  • Banc de Sang i Teixits.
  • Centre Cochrane Iberoamericà.
  • Equip d’Atenció Primària Sardenya, SLP.
  • Agència de Salut Pública de Barcelona.

Són aliats naturals que, per proximitat i història, han realitzat conjuntament treballs d’investigació o col·laboren en altres àmbits científics. La seva integració en l’IR Sant Pau suposa un gran salt qualitatiu per impulsar la recerca traslacional, que fa de pont entre la investigació bàsica i la clínica.

L’edifici de recerca, inaugurat el 15 de novembre de 2018, es va construir dins el mateix campus Salut Sant Pau, i això permet la contínua relació dels investigadors i investigadores, tant bàsics com clínics, i disposa de 9.681 m2 repartit en cinc plantes amb modernes dependències dedicades a recerca. Està concebut i dissenyat, amb elevats criteris mediambientals i funcionals i principalment construït amb materials prefabricats, modulars i fàcilment reciclables.

El juny de 2020, l’edifici de l’Institut de Recerca Sant Pau va obtenir la certificació LEED GOLD de l’U.S. Green Building Council, que identifica l’edifici com un exemple d’eficiència energètica i sostenibilitat, tant en la seva construcció com en la seva vida útil i, demostra el lideratge de la Institució a favor de la racionalitat energètica i la transformació cap a una edificació més sostenible.

 

ÀREES DE RECERCA

 

MALALTIES CARDIOVASCULARS

La incorporació de noves tecnologies que faciliten determinar el perfil molecular i la regulació gènica, ha donat lloc a una recerca innovadora de les malalties del cor i altres patologies cardiovasculars com les arrítmies, aneurismes de l’aorta, malalties vasculars, trombosi, etc. La gran diversitat de grups en aquesta àrea dona una ampla visió a la recerca en curs, ja sigui provant l’efectivitat de nous marcadors (com en la recerca de les bases metabòliques i genètiques de les malalties cardiovasculars) o desenvolupant aplicacions terapèutiques a curt termini. Abans de la translació final als humans, molts del avenços en aquesta àrea son validats en models animals, incloent-hi mamífers petits i grans (porcs).

Grups de recerca

Genòmica de les Malalties Complexes

Cardiologia Clínica i Translacional

Trombosi i Hemostàsia

Fisiopatologia de les malalties caracteritzades per alteracions lipídiques

Bioquímica Cardiovascular

Patologia Molecular i Terapèutica de les Malalties Aterotrombòtiques i Isquèmiques

Biomarcadors de l’Evolució de la Malaltia Cardiovascular

Regulació del Ritme i la Contracció Cardíaca

Lípids i Patologia Cardiovascular

Mecanismes reguladors del remodelat cardiovascular

 

MALALTIES NEUROLÒGIQUES, NEUROCIÈNCIA I SALUT MENTAL

Aquesta àrea abasta la recerca en trastorns neurològics, mentals i desenvolupament neurològic. Entre aquestes es troben l’ictus, malalties neuromusculars, malalties neurodegeneratives, esquizofrènia, depressió i dolor crònic. S’utilitzen una gran varietat de tècniques en neurociències. Alguns grups treballen sobre les bases genètiques de les malalties neurològiques, la identificació de biomarcadors, neuroimatge, mètodes neuroquirúrgics, estimulació cerebral profunda o ciències òmiques, mentre que altres grups treballen en models de dolor, biologia de la sinapsi o neurofarmacologia. En aquesta àrea s’analitzen grans cohorts de població de pacients amb seguiment clínic i es realitzen nombrosos assajos clínics.

Grups de recerca

Farmacogenòmica i Genètica Neurovascular

Neurodegeneració Molecular

Epilèpsia

Malalties Genètiques

Malalties Cerebrovasculars

Neurocirurgia

Malalties Neuromusculars

Malaltia del Parkinson i Trastorns del Moviment

Neurofarmacologia Molecular

Investigació Farmacològica en Humans

Salut Mental

Neurobiologia de les Demències

Fisiologia Molecular de la Sinapsi

 

MALALTIES ONCO-HEMATOLÒGIQUES

En aquesta àrea es duu a terme una àmplia gama d’investigacions sobre el càncer, particularment en càncer de cap i coll, mama, ovaris, endometri, sarcomes i càncers colorectals i hematològics.

La recerca abasta diversos camps, amb disciplines que van des de la investigació genètica sobre síndromes de predisposició al càncer, a teràpies avançades com l’administració dirigida de fàrmacs amb nanopartícules, desenvolupament preclínic de nous agents antitumorals en ratolins amb models específics de malalties, immunoteràpia amb cèl·lules CAR-T, teràpia gènica, reposicionament de fàrmacs i marcadors moleculars predictius.

S’utilitza la seqüenciació de nova generació per identificar nous factors pronòstics o de resposta i es porten a terme un gran nombre d’assaigs clínics realitzats pels nostres investigadors clínics, incloent-hi assaigs de Fase I, II i III amb nous fàrmacs antitumorals.

 

Grups de recerca

Recerca Clínica en Medicina Transfusional

Síndromes de reparació del DNA i predisposició al càncer

Oncologia Clínica

Oncogènesis i fàrmacs antitumorals

Diagnòstic Hematològic

Patologia Molecular del Càncer Ginecològic

Otorrinolaringologia i Càncer de Cap i Coll

Oncologia Ginecològica i Peritoneal (GOGyP)

Hematologia Oncològica i Trasplantament

 

MEDICINA TRANSLACIONAL

L’Hospital de Sant Pau és un hospital terciari i universitari d’alta complexitat que, juntament amb la Fundació Puigvert, cobreix totes les especialitats mèdiques. Aquesta complexitat dona lloc a una gran varietat de recerca biomèdica traslacional per la millora de l’atenció al pacient en varis camps, incloent-hi processos inflamatoris o immunològics i en factors lligats al sistema immune, osteoporosi, nefrologia, cirurgia, degeneració macular relacionada amb la edat, malalties infeccioses i microbiològiques, diabetis, malaltia de la hipòfisi i altres malalties del sistema endocrí, malalties respiratòries o recerca en salut perinatal, així com enfocs clínics basats en teixits i cèl·lules humanes. L’objectiu principal d’aquesta àrea es la medicina traslacional basada en l’evidència i la millora assistencial del pacient.

 

Grups de recerca

Medicina Perinatal i de la Dona

Medicina Regenerativa i Bioenginyeria de Teixits

Cirurgia General i Digestiva

Malalties Inflamatòries

Nefrologia

Endocrinologia, Diabetis i Nutrició

Malalties de la Hipòfisi

Patologia Digestiva

Microbiologia i Malalties Infeccioses

Dany multiorgànic i reumatologia

Malalties Respiratòries Cròniques (GREC)

 

EPIDEMIOLOGIA, SALUT PÚBLICA I ATENCIÓ PRIMÀRIA

La recerca en aquesta àrea està centrada en l’estudi de la salut de la població i els seus determinants socials, polítics i mediambientals amb especial atenció a les desigualtats i les seves conseqüències. Avalua l’eficàcia i l’impacte en la salut de les polítiques i intervencions públiques, així com la promoció de la medicina pràctica basada en l’evidència per a fer més eficaç, apropiada i segura la intervenció sanitària. També és important el desenvolupament i l’avaluació de mètodes o estratègies per millorar la generació, avaluació, comunicació i transferència d’evidències científiques. En aquesta àrea estudiem també l’epidemiologia de les malalties transmissibles en la població de Barcelona, amb especial atenció a l’impacte de les estratègies de prevenció i control desenvolupades.

L’ objectiu d’aquesta àrea és, per tant, aconseguir el benestar en la salut pública mitjançant la millora de les polítiques i la gestió mèdica.

Grups de recerca

Epidemiologia Clínica i Serveis Sanitaris

Avaluació de les Polítiques i Programes de Salut Pública

Desigualtats en Salut Urbana

Malalties Transmissibles

Recerca en Atenció Primària

 

GRUPS ASSOCIATS

Aquesta secció inclou grups de recerca de l’Institut de Recerca Sant Pau i de la Fundació Puigvert que encara no han superat l’acreditació del Comitè Científic Extern de l’Institut.

Grups de recerca

Processos Emergents de Malalties Prevalents

Radiofísica i Radioprotecció

Pediatria

Oftalmologia

Medicina Nuclear

Medicina Intensiva

Farmàcia

Dermatologia

Anestesiologia

Grup de Recerca en VIH i SIDA

Cirurgia Plàstica

Cures Pal·liatives

Andrologia

Urologia

Oncologia Radioteràpica

Recerca en l’Aparell Locomotor

Dolor i Neurociència

Recerca en Cures Infermeres

Salut Reproductiva

Cirurgia Cardíaca

 

HOSSPAU Menu

Institut de Recerca de Sant Pau