Cartera de serveis Medicina Interna

Cartera de Serveis

Àrea d'Infeccions

 • Diagnòstic, prevenció i tractament d’infeccions comunitàries i nosocomials.
 • Malalties de transmissió sexual.
 • Infecció pel VIH.
 • Control i prevenció de la infecció nosocomial i política d’antibiòtics.
 • Vacunacions de pacients de risc.

 

Àrea de Reumatologia

 • Malalties autoimmunes sistèmiques / vasculitis.
 • Artropaties per cristalls.
 • Rentatges articulars.
 • Infiltracions terapèutiques.
 • Capil·laroscòpia.
 • Ecografia de parts toves.

 

Àrea Geriatria

 • Unitat de geriatria d’aguts (UGA).
 • Hospital de dia de geriatria.
 • Programa d’atenció integral a l’ancià amb demència.
 • Unitat funcional sòcio-sanitària (UFISS).
 • Unitat de suport a Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT).

 

Àrea de Medicina Interna General

 • Alt risc vascular.
 • Alteracions del metabolisme ossi.
 • Unitat d’atenció a la sensibilització neurològica central.
 • Toxicomanies.
 • Unitat de diagnòstic ràpid (UDR).

HOSSPAU Menu

Contacte Medicina Interna

Contacte
Ubicació

Secretaria Servei Medicina Interna: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 1.

Telèfon: 93 556 56 09

Fax. 93 556 59 38

 

Secretaria Unitat Malalties Infeccioses: Bloc A, Planta cinquena, Mòdul 2.

Telèfon: 93 556 56 24

Fax. 93 553 71 40

Correu electrònic: infeccioses@santpau.cat

Consultes Externes

Bloc A, Planta 2, Mòduls 2 i 3

Hospital de Dia Polivalent 1 i 2

Bloc A, Planta 0, Mòduls 4 i 6.
Telèfon: 935565758

Hospital de Dia Malalties Infeccioses

Bloc A, Planta 0, Mòdul 5.

Telèfon: 93 556 58 44

Hospitalització

Medicina Interna Bloc B, Planta 0.

Telèfon: 93 553 72 20

Hospitalització Geriatria

Bloc C, Planta 0.

Telèfon: 93 553 73 00