CArtera de Serveis Angiologia i Vascular

Cartera de Serveis

El Servei dóna assistència especialitzada a tots els pacients amb patologia pròpia de l’especialitat en el context d’un hospital d’alta tecnologia on hi ha possibilitat de realitzar els procediments diagnòstics i terapèutics més complexes. Es tracta d’una cartera pròpia d’un servei d’un hospital terciari. Per tant, no fa derivacions a d’altres centres i atén pacients amb requeriments de terciarisme procedents de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya, en base a la Instrucció 09/2014 del CatSalut.

HOSSPAU Menu

Contacte Angiologia i Vascular

Contacte
Ubicació

Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Hospitalització: Bloc B. Planta 1
Consultes externes: Bloc A. Planta 3. Mòdul 3
Secretaria: Bloc A. Planta 4

Contacte

Telèfon 93 556 55 93
Fax: 93 556 56 04

cir_vascular@santpau.cat