Presentació fotografia ACV

pRESENTACIO aNGIOLOGIA I vASCULAR

Presentació

El Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular està format per un ampli equip d'especialistes de primera línia que porten a terme el diagnòstic i el seguiment de les malalties de l'aparell circulatori.

L’any 1951 es crea, dins del Servei de Cirurgia General, la secció de Cirurgia Vascular dirigida pel Dr. Rodríguez Arias. Aquell mateix any el Dr. Martorell va presidir el I Congrés de Cirurgia Vascular a Atlàntic City.

En 1958 s’anomena director de la secció al Dr. Eusebio Sala Planell i en aquest període es practiquen els primers cateterismes i s’opera amb èxit el segon aneurisme d’aorta a Espanya (1960). Posteriorment, l’any 1973 la secció passa a ser unitat adquirint una pràctica autonomia. I aquell  mateix any es crea el segon laboratori d’exploracions hemodinàmiques d’Espanya i rep el nom Unitat Docent, la segona de l’Estat darrere l’Hospital Central d’Astúries.

L’any 1988 el Dr. Sala Planell es jubila, i la Unitat passa a ser dirigida pel Dr. Emilio Viver, que en 1990 aconsegueix la declaració de Servei, independitzant-se completament de Cirurgia General. L’any 1977, passa a anomenar-se Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular, i es creen les seccions de: Cirurgia Endovascular i Cirurgia Aòrtica d’alt risc. Des d’abril de 2006, el Servei està dirigit pel Dr. J.R. Escudero.

Al gener de 2016 s’inicia la col·laboració en forma de Servei Mancomunat amb l’Hospital Dos de Maig, sota la direcció del Dr. Escudero.

HOSSPAU Menu

Contacte Angiologia i Vascular

Contacte
Ubicació

Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Hospitalització: Bloc B. Planta 1
Consultes externes: Bloc A. Planta 3. Mòdul 3
Secretaria: Bloc A. Planta 4

Contacte

Telèfon 93 556 55 93
Fax: 93 556 56 04

cir_vascular@santpau.cat