Linies recerca Angiologia i Vascular

Línies de recerca

Durant 2007 com a conseqüència de la voluntat de col·laboració estable entre el Servei d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular i el Laboratori de Mediadors de la Inflamació, es va constituir el Laboratori d’Angiologia, Biologia Vascular i Inflamació (LABVI), afavorint una investigació traslacional.

El Dr. Vila (PhD en Química) és el director del grup i el Dr. Escudero (MD i Director del Servei de ACVE) és corresponsable clínic. També compten amb la Dra. Camacho (PhD en Biologia) com investigadora experimental i quatre facultatius adjunts del Servei d’ACVE (Dr. Dilmé, Dr. Fité, Dra. Peypoch,  Dr. Romero i Dra. Soto).

En l’actualitat, el grup també inclou dos tècnics de laboratori i un tècnic superior. Tenen reunions ordinàries per a l’intercanvi d’informació entre investigadors clínics i experimentals amb l’objectiu de formació i seguiment de les investigacions en curs.

 

Coordinador
Luis Vila
lvila@santpau.cat

Responsable clínic
J.R. Escudero
jescuderor@santpau.cat

Investigadors
Mercedes Camacho. HSCSP-IR
Jaime Dilmé. HSCSP
Joan Fité . HSCSP
José Román Escudero. HSCSP
José Mª Romero. HSCSP
Begoña Soto. HSCSP

Tècnics
Sonia Alcolea. HSCSP RI
Cristina Seriola. HSCSP RI
Laura Siguero. HSCSP RI

Col·laboradors
Zenaida Piñeiro. UAB
David Solá. UAB

 

Línies actuals i futures de la investigació

 • Mecanismes inflamatoris implicats en els trastorns vasculars.
 • Bases genètiques de patologies vasculars: aterotrombosis, aneurisme d’aorta abdominal (AAA) i insuficiència venosa crònica.
 • Identificació d’objectius nous i més eficaços. Investigació d’objectius farmacològics per els AINE d’interès cardiovascular.
 • La investigació futura serà la continuació de les actuals.
 • Estudi poblacional de la prevalença de l'aneurisma d'aorta abdominal i implantació del cribratge poblacional.

Fortaleses i debilitats del grup d’investigació:

Des de la fundació han assolit diferents objectius:

 1. En 2009 van ser reconeguts com Grup d’Investigació  Emergent per l’agència governamental local de Catalunya per AGAUR.
 2. En la actualitat han consolidat línies d’investigació en les malalties vasculars perifèriques; i tenen finançament del Pla Nacional de I + D + I i de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular per desenvolupar la investigació en el camp del aneurisme d’aorta abdominal.
 3. Des de 2008 estan integrats en RECAVA (Red Española de Investigaciones Cardiovasculares (Exp RD06 / 0014/1005; 2008-2012) i des de 2013 en la Red de Investigación Cardiovascular (RIC, ref RD12 / 0042/0051).
 4. Han posat en marxa, juntament amb la Unitat de Genòmica de Malaties complexes un  ambiciós projecte, el TAGA (Anàlisi Genètic de l’Aneurisma d’Aorta Abdominal) realitzat en famílies amb pedigrí estès i seleccionats a través d’un prototipus amb AAA.
 5. Els principal reptes són: augmentar els recursos econòmics, créixer en termes d’estudiants predoctorals i becaris postdoctorals i, establir una cooperació amb els grups estrangers amb la finalitat d’obtenir finançament europeu.

 

Investigació traslacional

La investigació està totalment enfocada en dos aspectes principals: trobar marcadors per a la detecció precoç i el pronòstic de les malalties vasculars perifèriques i dianes farmacològiques, sobre tot en el AAA, ja que actualment no existeix un tractament farmacològic per a aquesta malaltia.

 

Active grants (Projectes competitius en actiu)

Microsomal PGE-synthase-1 as a target for generation of new anti-inflammatory drugs useful in cardiovascular disorders: study in the abdominal aortic aneurysm context.
Entitat de finançament: MICINN SAF2010-21392.
Duració des de 2011 fins a 2014 (prorrogat).
Investigador principal: Luis Vila Navarro.
Finançament concedit: 145.200 €

 

Microsomal PGE-synthase-1 as a target for generation of new anti-inflammatory drugs useful in cardiovascular disorders: study in the abdominal aortic aneurysm context.
Entitat de finançament: MICINN SAF2010-21392.
Duració des de 2011 fins 2014 (prorrogat).
Investigador principal: Luis Vila Navarro.
Finançament concedit: 145.200 €

 

RIC
Entitat de finançament: ICIII FIS Exp RD12/0042/0051.
Duració des de l’1/1/2013-31/12/2016.
Investigador principal: Luis Vila Navarro.
Finançament total aproximat: 235.600 €

 

Prova pilot d'un programa de cribratge poblacional d'aneurismes d'aorta abdominal realitzada a atenció primària mitjançant ecografia
Entitat de finançament: Beca PERIS Generalitat de Catalunya 2017-2019.
Investigador principal: Mariano de la Figuera.
Finançament total aproximat: 178000 €

 

Colaboracions amb Grups del IIb Sant Pau:

1. Colaboraciones establecidas: 

 • Grupo de Genómica de Enfermedades Complejas (Dr. J.Mª Soria)
 • Grupo de Trombosis y Hemostasia (Dr. J.C. Souto)
 • Grupo de Aterosclerosis y biología vascular (IP José Martínez)
 • Grupo Inflamación y Remodelado Vascular (IP Cristina Rodríguez)

2. Colaboraciones establecidas:

 • Grupo de la Dra. Mercedes Salaices. Farmacologia; Universidad Autónoma de Madrid.
 • Grupo del Dr. Juan Miguel Redondo,  CNIC; Madrid
 • Grupo de la Dra. Alicia García Arroyo,  CNIC; Madrid.
 • Grupo del Dr. Francesc-Xavier Avilés-Jurado, Otorhinolaryngology Department. Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII. ISPV. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

 

Tesis doctorales

 • Sergi Bellmunt Montoya: “Estudio para el establecimiento de un sistema de priorización de listas de espera de cirugía de varices”. Calificación. Excelente “Cum Laude”. Universitat Autònoma de Barcelona.3-1014.
 • Jaume Dilmé Muñoz: “Influencia de los factores de riesgo cardiovascular en los niveles locales de factores angiogénicos en el aneurisma de aorta abdominal”.  Calificación. Excelente “Cum Laude”. Universitat Autònoma de Barcelona.3-1014.
 • David Sola: “Papel de la vía de la PGE2 en la hipervascularización asociada al aneurisma de aorta abdominal”.
 • Begoña Soto: “Riesgo de ruptura del AAA. Valoración del estrés de pareda órtica y relación con mediciones bioquímicas específicas”. Calificación Excelente "Cum Laude". UAB 2019.
 • Joan Fité: "Estudio de prevalencia del aneurisma d'aorta abdominal en un sistema piloto de cribaje poblacional". Calificación Excelente "Cum Laude". UAB 2021.

Pendientes de lectura:

 • Jose Mª Romero: “Bases genéticas de la enfermedad venosa crònica”.
 • Olga Peypoch Pérez

Contacte Angiologia i Vascular

Contacte
Ubicació

Servei d'Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular

Hospitalització: Bloc B. Planta 1
Consultes externes: Bloc A. Planta 3. Mòdul 3
Secretaria: Bloc A. Planta 4

Contacte

Telèfon 93 556 55 93
Fax: 93 556 56 04

cir_vascular@santpau.cat