Ruta de navegació

Docencia - memoria 2022

Memòria 2022
Memoria 2022
Docència
1. Formació de grau
  Estudiants
Estudiants del grau de Medicina de la Unitat Docent Sant Pau de la UAB 323
Estudiants del grau d'infermeria a l'Escola Universitària d'Infermeria Sant Pau 263
Estudiants d'altres graus en ciències de la salut de la UAB | Altres universitats 283 / 63
Estudiants de grau mig i superior 197
Estades curtes d'estudiants del grau de medicina de l'estranger 

0 

 

2. Residents: Formació Sanitària Especialitzada
  Residents
Residents propis 334
Residents d'unitats docents de les quals som dispositiu associat 72
Rotacions de residents d'altres hospitals o institucions de l'Estat 

210

Estades formatives de residents i especialistes estrangers 

tancament circuit del ministeri

 

 

3. Capacitat d'atracció 2022

  • 3r centre amb major capacitat d'atracció de Catalunya, amb un 54% del total de 89 places ofertes entre les diferents titulacions adjudicades dintre del 25% inicial de tot l'Estat, i un 21% dintre del primer 10%.
  • 41% dins del 1er cuartil de les especialitats i 45% en el 2n quartil

 

4. Externalització del coneixement: SantPau Docent

Cursos i jornades 

139

Estades curtes de professionals externs 55 especialistes / 19 infermeres

 

 

5. Formació post grau

Postgrau Universitari Alumnes
11 mestratges propis UAB - Sant Pau 76
1 curs d'especialització i 7 mestratges propis de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Pau 17/167
3 mestratges propis de l’Escola Clínica de Neuropsicologia i Patologia del Llenguatge 13
4 cursos propis de l’Escola de Teràpia Familiar i un mestratge conjunt amb la Universitat Ramon Llull 70 / 29
Col·laboració en 3 mestratges oficials de la UAB 41
Col·laboració en mestratges de 5 altres universitats 45

 

 

 

Inversió en formació
   
Inversió del  Pla de formació 372.707 €

 

 

Valoració de les accions formatives

 

 

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí