endocri-inici


El Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (SEiN-HSP) es va inaugurar el 20 novembre de 1953. Durant aquests 62 anys d'existència, l'estructura i funcionament del SEiN-HSP ha experimentat profundes transformacions, d'acord amb els canvis en la modernització de l'exercici de la pràctica clínica, la docència i la investigació.
el servei
+
el servei

Informació assistencial
+
Informació assistencial

docència
+
docència

Informació usuaris
+
Informació usuaris

Contacte endocrinologia

Contacte
Secretaria

Bloc A - Planta 4 - Mòdul 4

endocrinologia@santpau.cat

Tel. 93 556 56 61

Fax. 93 556 56 02

Consultes Externes
Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2
Hospital de Dia

Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2

Tel. 93 556 58 30