Informacio de activitat Genetica

Informació de l’activitat

El Servei de Genètica té una extensa cartera de determinacions moleculars que inclouen proves molt específiques i de referència en tot l’àmbit estatal pel què fa a les malalties minoritàries i està acreditat per la EMQN (European Molecular Genetics Quality Network).

El Servei disposa d’una consulta de Consell Genètic en un ampli ventall de malalties genètiques. A més, està integrat dins de diferents equips multidisciplinars de l’Hospital (Oncologia Mèdica, Pediatria, Dermatologia, Oftalmologia, etc...) realitzant l’assessorament genètic de diferents patologies.

 

HOSSPAU Menu

Contacte Genetica

Contacte
Ubicació

Servei de Genètica

Laboratoris Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: genetica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 65

 

Enllacos Relacionats Genetica