Imatge presentacio Servei Genetica

Presentacio Genetica

Servei de Genètica

El Servei de Genètica és el responsable del procés analític de diagnòstic de malalties genètiques hereditàries i del càncer. El Servei dóna també suport diagnòstic sobre malalties genètiques comunes i rares a les diferents especialitats mèdiques.

HOSSPAU Menu

Contacte Genetica

Contacte
Ubicació

Servei de Genètica

Laboratoris Bloc B, planta -2

Contacte

Correu electrònic: genetica@santpau.cat

Telèfon: 93 553 72 65

 

Enllacos Relacionats Genetica