Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives

Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives
Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives

Cartera de Serveis Oncologia Mèdica


Cartera de Serveis

El Servei d’Oncologia Mèdica té la missió d’oferir una assistència integral de tots els malalts que pateixen un càncer i formar part de les seves estratègies d’abordatge multidisciplinar.

Des de fa més de deu anys existeixen a l’Hospital 17 Comitès de tumors, dedicats a cada patologia tumoral, on participen tots els especialistes implicats en el diagnòstic i tractament dels pacients que tenen un càncer de cada localització.

L’Hospital disposa de:

  • Àrea de consulta externa amb deu consultes.
  • Hospital de Dia per l’administració de tractament oncològic i alhora atendre els pacients que presenten complicacions relacionades amb el tractament, així com pel control simptomàtic del pacients que pateixen una malaltia avançada.
  • Unitat d’Hospitalització amb 38 llits compartits amb el Servei d’Oncologia Radioteràpica i la Unitat de Cures Pal·liatives (aquesta unitat té assignats nou llits).
  • Unitat d’Assessorament Familiar i Càncer Hereditari.
  • Atenció psicològica.
  • Unitat de Recerca Clínica on es desenvolupen els assaigs clínics.
  • És centre de referència per a les següents patologies: tumors mesenquimals o sarcomes, tumors neuroendocrins, tumors germinals refractaris o de mal pronòstic.
  • Guàrdies de presencia física amb atenció continuada.  

HOSSPAU Menu

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00