Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives

Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives
Oncologia Mèdica i Unitat de Cures Pal·liatives

Línies de recerca Oncologia

Línies de recerca

Grup de Recerca Clínica del Servei d’Oncologia Mèdica

Des de fa més de 10 anys el seu grup ha estat compromès en generar coneixement en recerca clínica, en el marc de l’estudi de noves estratègies del tractament en càncer. Duent a terme més de 90 assaigs clínics en totes les àrees de patologia tumoral, promoguts tant des de l’àmbit de la recerca acadèmica amb promotors que són els Grups Cooperatius de Recerca Clínica d’àmbit nacional i internacional, així com de promotors de la indústria farmacèutica. Estan desenvolupant estudis en fase I, fase II i fase III. Aquest grup ha permès la generació de múltiples publicacions en diferents camps de l’oncologia.

Laboratori de Recerca Traslacional en Oncologia

L’any 2009 es va iniciar l’activitat en el Laboratori de Recerca Traslacional del Servei. Ha rebut finançament mantingut en convocatòries competitives del Instituto de Salud Carlos III, ha format part de les RETICS de Càncer en el programa de càncer de mama  (RETTICC-RD12/0036/0076) i han generat 15 publicacions durant aquest període.

Línies de recerca de la Unitat de Cures Pal·liatives

  • Avaluació i control de símptomes.
  • Aspectes ètics del final de la vida.
  • Arteràpia.
  • Atenció integral.
  • Formació en cures pal·liatives.

HOSSPAU Menu

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00