Ruta de navegació

Urgencies

Urgències
Urgències
Urgències Generals

Ubicació Urgències

Ubicació

Carrer de Sant Quintí, 87 · 08041 Barcelona


Horari

Obert 24 hores
(De 22.00 a 6.30 h l’accés a l’Hospital és per aquesta porta)


Telèfon

93 553 76 00


Transport públic

Metro: L4 Guinardó | Hospital de Sant Pau
Bus: 192, H6 i N0


Si necessiteu atenció urgent recordeu que la vostra entrada a Urgències estarà valorada per l'equip assistencial, que assignarà el grau d'emergència que presenteu i el metge que us visitarà.

És possible que hagueu de romandre a l'espera de rebre l'assistència que precisa, sempre que l'atenció al vostre cas pugui esperar.

Si la situació ho fa possible, per tal de no saturar els serveis d'urgències dels hospitals, abans de fer-ne ús és convenient que els ciutadans consultin els seus serveis d'atenció continuada ambulatòria o al telèfon 061 de CatSalut Respon.

En el moment d'arribar a Urgències l'equip assistencial us indicarà que presenteu el document acreditatiu de la vostra cobertura sanitària i el Document Nacional d'Identitat. En cas de no portar-ho, vostè, un familiar o acompanyant s'encarregarà de facilitar les dades d'identificació en el termini més breu possible.

En cas d'hospitalització l'equip assistencial s'encarregarà de formalitzar tots els tràmits del seu ingrés.