foto grup onocologia medica

presentacio oncologia medica i cures paliatives

Presentació

El Servei d’Oncologia Mèdica té com a missió l’atenció integral dels pacients que pateixen una malaltia cancerosa, tant des del moment del primer diagnòstic i tractament com en la situació de malaltia avançada o en la seva evolució final.

El Servei fomenta un enfoc multidisciplinar participant en el si dels comitès de tumors de la Institució, ajudant a establir la millor estratègia de tractament de forma individualitzada. Al mateix temps, està altament compromès en la generació de nou coneixement mitjançant la participació en estudis de recerca clínica i traslacional amb la participació en diferents projectes liderats per grups cooperatius de recerca d’àmbit nacional i internacional, alhora que genera i coopera també en projectes de la pròpia Institució. D’altra banda, des de fa molts anys té especial interès en les malalties oncològiques d’origen hereditari disposant d’una Unitat d’Assessorament de Càncer Familiar i Hereditari. Finalment, també està compromès per la qualitat de vida i la prevenció de noves malalties fomentant els hàbits de vida saludables en el seguiment dels pacients i altres estratègies de prevenció.

L'Hospital de Sant Pau, com a centre terciari, és pioner en donar resposta a l'actual demanda social en el tractament integral de les persones que pateixen malalties en fase terminal.

Proporcionar les millors atencions a aquests pacients suposa fer front a un gran repte assistencial i introduir una concepció moderna de les cures pal·liatives. La implementació de programes de medicina pal·liativa en grans centres terciaris afavoreix la intervenció primerenca i, per tant, més efectiva, i la connexió amb els nivells soci-sanitari i domiciliari alhora que facilita el desenvolupament de l'educació i de la investigació en aquest camp. 

Ubicació Oncologia

Ubicació

Secretaria del Servei: Edifici A Planta 4 Mòdul 2

Consultes externes: Bloc A . Planta 1 Mòduls 5 i 6

Sala d’Hospitalització: Bloc E. Planta 1

Hospital de dia: Bloc A Planta 0 Mòdul 7 

Contacte

Correu electrònic: oncologia_medica@santpau.cat 

Telèfon: 93 556 56 38 o 93 556 56 39

Fax: 93 556 57 69

Twitter: @OncoSantPau


Unitat de Cures Pal·liatives

Telèfon: 93 553 75 00