MedIntens-Cartera

Cartera de serveis
 • El Servei de Medicina Intensiva dona assistència especialitzada als pacients de l’HSCSP i la seva àrea de referència que es troben en situació de risc vital o l'estat de salut dels quals pot presentar problemes que requereixin actuació immediata, sempre que la patologia que els ha portat a la situació crítica sigui potencialment reversible. Són pacients que necessiten vigilància contínua i un suport tecnològic avançat per mantenir el correcte funcionament dels seus òrgans i sistemes.
 • Dona també assistència precoç als pacients als pacients adults hospitalitzats i de l’àrea d’Urgències de l’HSCSP amb signes de gravetat, de forma coordinada i multidisciplinària amb els equips responsables d’aquestes àrees, amb la finalitat d’evitar la progressió de les fallides orgàniques i revertir la situació de risc. Participa en l’atenció i trasllat del pacient crític d’alta complexitat en l’àmbit extrahospitalari.
 • Assistència especialitzada integral al malalt crític i semicrític.
 • Monitoratge complet, invasiva i no invasiva, de funcions vitals: neurològica, cardiovascular, respiratòria i renal.
 • Ús de tècniques diagnòstiques i terapèutiques, invasives i no invasives, a la capçalera del llit del malalt.
 • Suport artificial d’òrgans/sistemes, amb grau d’excel·lència, en els següents àmbits: metabòlic-nutricional, neuro-toxicològic, renal, càrdiovascular i respiratori.
 • Maneig clínic i manteniment dels donants potencials d’òrgans. Suport a la Coordinació de Trasplantaments.
 • Tractaments altament complexos en l’àmbit de les infeccions greus, shock sèptic, shock cardiogènic, fracàs multiorgànic, politraumatismes, insuficiència respiratòria aguda, malalties neurològiques greus, fracàs renal agut, malalties oncohematològiques, intoxicacions, etc.
 • Programa d’optimització de l’ús d’antibiòtics (PROA) a l’UCI.
 • Expertesa en el tractament i suport dels pacients crítics amb trasplantaments (cor, ronyó i moll d’os) i dels pacients sotmesos a procediments quirúrgics de referència (cirurgia del càncer, neurocirurgia, etc).
 • Tècniques avaçades de depuració extrarenal (hemodiàlisi intermitent i contínua, hemofiltració, hemodiafiltració, SLED) i ventilació artificial  invasiva i no invasiva (decúbit pron, retirada automatitzada de la ventilació, suport ventilatori extracorpori, etc).
 • Docència postgraduada  especialitzada per infermeres i metges en formació, tant nacionals com estrangers.
 • Atenció propera, humana i respectuosa a pacients, familiars i profesionals. UCI oberta a l’acompanyant.
 • Suport assistencial i d’acompanyament al final de la vida amb coparticipació i corresponsabilització de tots els actors.
 • Recerca clínic-fisiològica de qualitat i amb resultats contrastats, que han influenciat la pràctica clínica.

HOSSPAU Menu

MedIntens-Contate

Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visites: 

 • Per al NUCLI FAMILIAR l'horari de visites és lliure des de les 11:00 del matí fins les 08:00 del dia següent. Es permet l'entrada de 2 persones.
 • L'horari GENERAL per a la resta d'acompanyants és el següent: 

          13:00 a 14:00 hores

          18:30 a 19:30 hores

 Es permet l'entrada de 2 persones amb possibilitat d'intercanvi fora de la unitat.

 

Contacte

 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau