Cursos i Activitats

Cursos i Activitats

Curs Nacional teòric-pràctic de ventilació mecànica, VentiBarna

Curs enfocat al pacient crític. Fonaments fisiològics de les diferents modalitats ventilatòries i la seva aplicació a escenaris clínics concrets (SDRA, EPOC, etc).

Organitzat anualment, pel Dr. Mancebo (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau),  Dr. Blanch (Hospital Parc Taulí), Dr. Domínguez (Hospital  Vall d’Hebron),  Dr. Tendillo (Hospital Universitario Puerta de Hierro), i el Dr. Rubio (Hospital Universitario Puerta de Hierro). Avalat per la  Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) i  pel Centro de Investigación Biomédica en red (CIBERES).

Curs acreditat pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,2 crèdits.

Web del curs: www.ventibarna.com

 

Curs de Toxicologia Clínica

Organitzat anualment pel Dr. Morán (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), Dra. Amigó (Hospital Clínic) i Dr. Nogué (Hospital Clínic). Avalat per la Fundación Española de Toxicología Clínica (FETOC), Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) i la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències (SoCMUE).

Curs acreditat pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada de les Professions Sanitàries i la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud amb 3,6 crèdits.

Web del curs: www.intoxicacionesagudas.com

 

 

 

MedIntens-Contate

Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visites: 

  • Per al NUCLI FAMILIAR l'horari de visites és lliure des de les 11:00 del matí fins les 08:00 del dia següent. Es permet l'entrada de 2 persones.
  • L'horari GENERAL per a la resta d'acompanyants és el següent: 

          13:00 a 14:00 hores

          18:30 a 19:30 hores

 Es permet l'entrada de 2 persones amb possibilitat d'intercanvi fora de la unitat.

 

Contacte

 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau