medIntens-Recerca1

Línies de recerca

Grups i línies de recerca

 • Insuficiència respiratòria aguda i ventilació artificial.
 • Noves modalitats ventilatòries: ventilació asistida proporcional (PAV), NAVA.
 • Decúbit pron en la síndrome de destret respiratori agut (SDRA).
 • Retirada de la ventilació artificial.
 • Mobilització activa i precoç del malalt crític.
 • Administració d'oxigen per cànula nasal d’alt flux.
 • Estudi de nous biomarcadors renals tant pel diagnòstic, pronòstic i tractament dels pacients en fracàs renal agut.
 • Nous tractaments en el fracàs renal agut d’origen sèptic.
 • Nous tractaments en la pneumònia comunitària greu amb requisit de ventilació mecànica.
 • Monitoratge hemodinàmica i respiratòria avançades.
 • Estudi del patró respiratori en respiració espontània.


Línies  de recerca infermeria:

 • Control d’infeccions relacionades amb dispositius.
 • Estudi del manteniment de les tècniques de depuració extrarenal.
 • Manteniment de la nutrició artificial en el pacient crític.
 • Efectes de la mobilització precoç del pacient crític.

 

HOSSPAU Menu

MedIntens-Contate

Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visites: 

 • Per al NUCLI FAMILIAR l'horari de visites és lliure des de les 11:00 del matí fins les 08:00 del dia següent. Es permet l'entrada de 2 persones.
 • L'horari GENERAL per a la resta d'acompanyants és el següent: 

          13:00 a 14:00 hores

          18:30 a 19:30 hores

 Es permet l'entrada de 2 persones amb possibilitat d'intercanvi fora de la unitat.

 

Contacte

 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau