mis-estructura

Estructura del Servei

El Servei de Medicina Intensiva és una estructura polivalent on ingressen tots aquells malalts, mèdics i/o quirúrgics, amb fracàs funcional d’un o més òrgans i que necessiten la seva substitució per mitjans tècnics artificials i sovint altament especialitzats i complexos.

Situat al bloc B, planta -1 de l’Hospital, els llits estan distribuïts en tres unitats, A, B, i C de la denominada àrea de crítics. El Servei atén més de 500 pacients/any, la majoria del quals necessiten suport artificial respiratori (aproximadament un 80%) i també altres tècniques de suport com la substitució artificial de la funció renal, la nutrició parenteral i el suport cardiovascular i neurològic.

La majoria dels pacients, degut a les seves característiques clíniques necessiten també tractament antibiòtic múltiple i complex. L’atenció clínica del Servei està garantida per la presència permanent, 24h/dia i 365 dies/any, de personal mèdic i d’infermeria altament qualificat i amb la titulació acadèmica pertinent.

El Servei dona assistència sanitària integral i d’excel·lència al servei dels pacients i persones properes, basada en el respecte a l’autonomia i decisions dels malalts, l’expertesa clínica, la recerca de qualitat i la formació de professionals especialistes d’alt nivell.

HOSSPAU Menu

MedIntens-Contate

Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visites: 

  • Per al NUCLI FAMILIAR l'horari de visites és lliure des de les 11:00 del matí fins les 08:00 del dia següent. Es permet l'entrada de 2 persones.
  • L'horari GENERAL per a la resta d'acompanyants és el següent: 

          13:00 a 14:00 hores

          18:30 a 19:30 hores

 Es permet l'entrada de 2 persones amb possibilitat d'intercanvi fora de la unitat.

 

Contacte

 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau