Formació sanitària especialitzada Medicina intensiva

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

La docència que reben els residents de Medicina Intensiva es basa a assolir els coneixements, habilitats i competències necessàries perquè el metge especialista en Medicina Intensiva pugui donar una atenció integral al malalt crític en les diferents patologies que s’atenen en un servei polivalent.

La unitat docent té tres places acreditades pel Ministeri de Sanitat. La plantilla actual de residents és d’onze: tres R1, tres R2, dos R3, dos R4 i un R5.

Hi ha quatre tutors de residents acreditats a nivell intern (de l’Hospital de Sant Pau) i a l’àmbit extern (Institut Català de la Salut), el Dr. Morán, el Dr. Zapata, el Dr. Santos i la Dra. Vera. Cadascun tutoritza entre dos i tres residents anualment.

 

Itinerari formatiu
Veure enllaç


Principals àrees de coneixement

Activitats:

 • Sessions mensuals de mortalitat.
 • Ventilació mecànica invasiva i no invasiva. Mecànica ventilatòria. Modalitats respiratòries innovadores i tècniques de ventilació extracorpòria. Weaning de la ventilació mecànica.
 • Toxicologia clínica.
 • Nefrologia. Tècniques contínues de depuració extrarenal. Noves tècniques per mantenir la permeabilitat del filtre.
 • Infecció comunitària i nosocomial.
 • Biomarcadors. Estudi de nous biomarcadors de disfunció orgànica renal i cardíaca.
 • Traqueotomies i coniotomies amb control fibrobroncoscòpic.
 • Ultrasonografia aplicada al pacient crític.
 • Monitoratge hemodinàmica avançada.
 • Monitoratge neurològica invasiva i no invasiva avançades
 • Habilitats i escenaris de simulació clínica avançada.

 

Formació extraordinària acreditada per els residents de Medicina Intensiva durant el seu període de formació.

 • iVent (R4-R5). Curs de ventilació mecànica.
 • Curs bàsic de tècniques de depuració extrarenal (R3). Lloc: Hospital de Bellvitge.
 • Curs de tècniques de depuració extrarenal (R4-R5). Lloc: Hospital Germans Tries i Pujol.
 • Curs de fracàs renal agut de la Fundació Puigvert (R4-R5).
 • Curs de Toxicologia (R3-R4). Lloc: 22@.
 • Curs de donació d’òrgans (R4). Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.
 • Curs de inmersión en Medicina Intensiva (CIMIR) (R2).
 • EcoLung (R4-R5).
 • Curs online d’ecocardiografía bàsica en Medicina Intensiva (R3-R4).
 • Curs de nutrició en pacient crític (CriticNutri) (R3). Lloc: Hospital Germans Trias i Pujol.
 • Curso de teràpies d‘oxigenació extracorpòria (ECMO Barna) (R5). Lloc: Hospital Vall Hebron.

MedIntens-Contate

Contacte
Ubicació

Bloc B, planta -1

Horari de visites: 

 • Per al NUCLI FAMILIAR l'horari de visites és lliure des de les 11:00 del matí fins les 08:00 del dia següent. Es permet l'entrada de 2 persones.
 • L'horari GENERAL per a la resta d'acompanyants és el següent: 

          13:00 a 14:00 hores

          18:30 a 19:30 hores

 Es permet l'entrada de 2 persones amb possibilitat d'intercanvi fora de la unitat.

 

Contacte

 

Telèfon Recepció: 93.553.72.42

Fax: 93.553.72.43

Telèfon Secretaría: 93.553.72.38

Correu electrònic: Medicina_intensiva@santpau.cat

Twitter: @UCISantPau