Ruta de navegació

Voluntariat

Voluntariat
Voluntariat
Voluntariat
L'Hospital de Sant Pau compta, des de fa més de 28 anys, amb un programa de voluntariat que té l'objectiu de millorar la qualitat de l'estada hospitalària del malalt i la seva família, a través del desenvolupament d'activitats d'acompanyament, oferint informació i suport psicosocial.

Què és el programa de voluntariat?

Sant Pau compta amb un Programa de Voluntariat al servei de les persones amb la missió d'humanitzar l'atenció hospitalària millorant així la qualitat de vida dels pacients durant el seu ingrés al nostre Hospital. 
Disposem d'un model mixt de voluntariat amb convenis de col·laboració amb altres entitats que ens ajuden a arribar a la majoria de les necessitats dels nostres usuaris.
Compten amb més de 140 persones voluntàries que duen a terme activitats canalitzadores de benestar i amb l'objectiu de fer més agradable l'estada del pacient i/o els seus familiars, ajudant-los a restaurar la seva salut i qualitat de vida. 
A través dels programes de voluntariat acompanyem, informen, donen suport i orienten a pacients i familiars dins l'Hospital.

Oferim un Programa de Voluntariat que complementa l’atenció humanitzada de l'equip de professionals per tal d’atendre les  necessitats de fora a més holística.
 

Què et cal per ser voluntari... 

Els requisits per formar part de l'equip de voluntariat són:
✔    Tenir més de 18 anys.
✔    Estar motivat, compromès.
✔    Voler integrar-se a un equip de persones voluntàries.
✔    Trobar-se en una situació emocional adequada per desenvolupar l’activitat voluntària.
✔     Conèixer i respectar els principis i els valors de la Institució.
✔    No tenir antecedents ni haver estat condemnat per sentència ferma per delits contra la llibertat i identitat sexual, trànsit i explotació de menors, violència domèstica o de gènere, trànsit il·legal o immigració clandestina de persones i terrorisme (recollits a la Llei 45/2015, de 14 d'octubre, de Voluntariat).

  

 

Què t'oferim

Diferents activitats programades o sota demanda puntual, on participa el voluntariat per demanda dels equips, pacient/ família o/i  per activitats institucionals. 
Fent tasques de:
✔    Acompanyament de pacients i familiars en les visites mèdiques programades i proves.
✔    Proporcionem suport emocional i companyia als pacients i les famílies ingressats al nostre hospital amb soledat no desitjada.
✔    Acompanyem en els moments d’espera d’una intervenció quirúrgica tant a pacients com familiars.
✔    Ajudem a les persones que venen al nostre hospital a orientar-se:  acompanyant,  resolent dubtes, ajudem a fer gestions, guiem als familiars  on està el pacient, indiquem  ubicacions de serveis, etc...
✔    Oferim activitats d’oci/lleure: dinamitzacions del temps fent activitats com ara jocs, lectures, manualitats i música.
✔    Participem en esdeveniments de campanyes específiques o actes solidaris de l´Hospital informatives/educatives/solidàries donant suport als equips.
Per a nosaltres la formació, és un element clau pel bon desenvolupament de  la tasca voluntària i és un dret de la persona voluntària. El Programa de voluntariat ofereix formació obligatòria a les persones que inicien el voluntariat a l'entitat i formació transversal durant tot l’any.