Estades i visites

Estades i visites

Amb la finalitat de promoure la formació de professionals d’altres àmbits d’atenció externs a l’Hospital, es facilita i s’accepten períodes formatius de diferent índole per part de professionals i entitats que vulguin compartir i aprendre en aquesta Institució.
 

Estades formatives
Es contempla l’assistència a l'Hospital durant períodes de temps limitats i amb programes individualitzats de formació de professionals relacionats amb l’àmbit competencial i adscrits a la Direcció Infermera. 
Les estades seran només observacionals, no tindran vinculació laboral i no serviran com a tal per homologar ni obtenir cap títol oficial. Seran d’un temps màxim de 6 mesos, i en el cas de professionals infermers extracomunitaris que vulguin fer l’estada en especialitats reconegudes pel Ministeri s’han d’adreçar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Visita formativa
Es contempla l’assistència a l'hospital durant unes hores i amb objectius individualitzats de professionals externs relacionats amb l’àmbit competencial i adscrits a la Direcció Infermera. 

Per tal d’obtenir més informació sobre estades formatives o visites poden enviar un correu electrònic a l’adreça docenciainfermera@santpau.cat