grau

Grau
L’hospital de la Santa Creu i Sant Pau compta dins del mateix recinte amb l'Escola Universitària d’Infermeria.

L'Escola fou creada segons Decret del 4 de desembre de 1953 i, va iniciar la seva activitat el curs acadèmic 1954/1955, funcionant com Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris (ATS) fins l’any 1977 en que es produeix la integració dels estudis d’infermeria a la universitat transformant-se en Escola Universitària d'Infermeria, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona, segons RD 796/1978 del 17/2, sent la seva entitat titular l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Cada any es fa una acollida als alumnes abans d’iniciar el seu primer període pràctic, on se’ls explica el desenvolupament de les pràctiques i aspectes generals de l’Hospital. Col·laboren estretament amb l’EUI en la planificació anual de les pràctiques, fent seguiment conjunt de l’evolució de les mateixes.

També, en el marc de la direcció infermera, col·laboren en el desenvolupament de les pràctiques dels alumnes de Grau de Treball Social de l’Universitat de Barcelona, l’acollida  dels estudiants  està  a càrrec del Cap de Treball Social, Sr. Jordi Valls. Aporten la visió del treball social en diferents àmbits assistencials de l’hospital.