Breadcrumb

Institució i organització

Hospital Institució i organització
Institució i organització
Institució i organització

ESTATUTS

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau incorpora a la Generalitat de Catalunya el 1990 constituint-se com a Fundació que es regeix pels seus estatuts.

CODI DE BON GOVERN

 La Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant  Pau (FGSHSCSP) té un seguit de principis que expressen el seu compromís en matèria de bon govern.

COMPLIANCE-ANTIFRAU

PATRONAT


DIRECCIÓ

El comitè de direcció de l'Hospital, presidit per la direcció-gerència, té com a missió gestionar els recursos de l'Hospital.


ORGANIGRAMA


INDICADORS DE QUALITAT ASSISTENCIAL

Central de resultats CatSalut

Enquestes de Satisfacció

Atenció Hospitalària

Atenció Urgent

Atenció ambulatòria especialitzada

Atenció embaràs part i puerperi

Cirurgia Major Ambulatòria

               Rehabilitació Ambulatòria

 

 

Informe de Central de Balanços

CONVENIS SUBSCRITS

L'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per tal de gestionar millor els seus recursos i avançar en l'excel·lència dels seus serveis té diversos convenis amb altres institucions i centres. 

ACORDS RELLEVANTS

Banner Butlleti Sant Pau Ara

Imatge amb enllaç per realitzar subscripcions al butlletí
+
Subscriu-te al butlletí