Objectius i valors

Programa de Qualitat Assistencial - Objectius i valors
Programa de Qualitat Assistencial
Objectius i valors
El PQA de Sant Pau comprèn el conjunt d’accions i activitats orientades explícitament a millorar la qualitat de l’assistència prestada als pacients atesos i a la població.

Els seus objectius

 • Augmentar l’efectivitat (assolir millors resultats en termes de salut).
 • Garantir la seguretat clínica i assistencial (reduir les possibilitats de generar efectes adversos derivats de l’assistència).
 • Millorar la satisfacció dels pacients, dels ciutadans i dels professionals.
 • Augmentar l’eficiència (millorar la relació entre els resultats sanitaris i els recursos emprats).
 • Complir amb els requisits establerts pels diferents organismes sanitaris i acadèmics.
 • Estimular totes aquelles innovacions tècniques o organitzatives que puguin redundar en la millora de la salut dels pacients o en el desenvolupament professional.

El Programa de Qualitat Assistencial es configura no només com un àmbit de treball tècnic, sinó com una aposta veritablement estratègica de la institució per assolir constantment els objectius de millora de la salut de la població. Un dels elements clau, imprescindibles, d’aquesta estratègia és la implicació i el desenvolupament professionals. Per això, aquest Programa vol ser també un instrument per impulsar i traduir a la pràctica els valors del millor professionalisme que han de ser inherents a tots els qui treballem en una institució sanitària com l’Hospital de la Sant Creu i Sant Pau.

 

Els valors més destacats

 • L’orgull de la feina ben feta i sentit de pertinença a Sant Pau.
 • La sensibilitat envers els pacients i el respecte cap a tots els ciutadans.
 • La cerca contínua de la millora i l’excel·lència.
 • La vocació de servei i la perspectiva ètica en el treball.
 • L’actitud autocrítica i d’aprenentatge continu.
 • L’aposta pel talent i la innovació.
 • La utilització eficient dels recursos.
 • El treball i la discussió transparent i rigorosa, crítica quan cal però constructiva.
 • La bona gestió dels errors i les contradiccions.
 • El treball en equip, amb les responsabilitats ben definides.
 • L’obertura cap a la societat.

La promoció i l’avaluació de la qualitat assistencial és una responsabilitat ètica i legal indefugible de qualsevol centre sanitari. Aquesta responsabilitat afecta a tots els seus directius, des de la Direcció Gerència i altres direccions fins als Directors de Servei i tots els Comandaments Mèdics i d’Infermeria, però també a tots els professionals clínics i sanitaris i als qui estan relacionats de manera més o menys directa amb l’atenció clínica.

HOSSPAU Menu