Activitats

Programa de Qualitat Assistencial - Activitats
Programa de Qualitat Assistencial
Activitats

Es diferencien dos nivells d’activitats:

 

Promoció de la qualitat i la innovació

Totes aquelles activitats que vagin destinades a formular explícitament les polítiques assistencials recomanables que convé adoptar en una determinada situació clínica o sanitària, per tal de fer bé allò que cal fer i quan pertoca.

 • Normes institucionals.
 • Guies de pràctica clínica.
 • Protocols clínics i plans de cures d’infermeria.
 • Vies o trajectòries clíniques.
 • Programes de gestió de malalties.
 • Sistemes d’informació i comunicació.
 • Incorporació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques.
 • Objectius de qualitat.
 • Activitats de formació.
 • Butlletins tècnics.
 • Altres.

 

Avaluació de la qualitat

Totes les activitats realitzades per a produir informació que permeti conèixer aspectes generals o específics de la qualitat dels processos o resultats clínics d’algun àmbit de l’Hospital.

 • Estudis descriptius per conèixer i quantificar millor una determinada situació o problema clínic.
 • Estudis específics d’avaluació o de recerca en serveis sanitaris.
 • Realització d’auditories (audits) puntuals.
 • Producció i anàlisi d’indicadors assistencials.
 • Explotació de les bases de dades clíniques i sanitàries existents.
 • Enquestes de satisfacció.
 • Anàlisi de reclamacions i suggeriments.

HOSSPAU Menu