Cartera Serveis Dermatologia

Cartera de Serveis
 • Atenció dermatològica malalts amb càncer sistèmic i trasplantats.
 • Cirurgia dermatològica.
 • Cirurgia microgràfica de Mohs.
 • Comitè de genodermatosis (neurofibromatosis i esclerosi tuberosa).
 • Consulta d’annexes cutanis.
 • Consulta d'ecografia cutània.
 • Consulta d’Infeccions de transmissió sexual.
 • Comitè de melanoma.
 • Cures dermatològiques.
 • Dermatologia pediàtrica.
 • Fotoal·lèrgia/fototòxia.
 • Fototeràpia.
 • Immunodermatologia i al·lèrgia cutània.
 • Dermatosi professionals, dermatitis de contacte, dermatitis atòpica i urticària.
 • Programa detecció al·lèrgia a metalls per pròtesis.
 • Programa de l’Hospital de dia: tractament de mans amb parafina.
 • Laserteràpia.
 • Lesions pigmentades i melanoma.
 • Limfomes cutanis.
 • Malalties ampul·lars autoimmunes.
 • Malalties autoimmunes sistèmiques.
 • Malaltia de Hansen.
 • Malalties infeccioses utànies.
 • Patologia de la mucosa oral.
 • Psicodermatologia.
 • Psoriasi.
 • Reaccions cutànies a fàrmacs.
 • Teràpia fotodinàmica.
 • Unitat integral pel diagnòstic, tractament i seguiment de l’hidradenitis supurativa
 • Abordatge multidisciplinar.
 • Tractament mèdic.
 • Ecografia cutània.
 • Làser. 
 • Teràpia fotodinàmica.
 • Cirurgia.
 • Xarxa d'ambulatoris especialitzats.

 

 

 

 

HOSSPAU Menu

Contacte Dermatologia

Contacte
Ubicació

Secretaria de Dermatologia
Bloc A, planta 5

Consultes externes del Servei de Dermatologia
Bloc A, planta 2, mòduls 3 i 4

Contacte

Telèfon: 93 291 90 00/93 553 70 00 o 93 291 90 50

Fax: 93 553 7008

Correu electrònic: dermatologia@santpau.cat

boto escola atopia

Escola d'atòpia
+
Escola d'atòpia