Formació Sanitaria Especialitzada Dermatologia

Formació Sanitària Especialitzada

Estructura de la Unitat Docent

Director: Lluís Puig

Àrees

 • Dermatologia general.
 • Oncologia dermatològica.
 • Dermatologia pediàtrica.
 • Psoriasi.

Consultes Externes

 • Generals.
 • Monogràfiques.

Objectius generals:

Hospitalització

 • De malalts del servei.
 • De malalts d’interconsultes hospitalàries d’altres serveis.

Residents

La unitat docent té tres places acreditades pel Ministeri de Sanitat i la plantilla actual és de 8 residents: 2 R1, 2 R2, 2 R3 i 2 R4.

 

Itinerari Formatiu
Veure enllaç

 

Principals àrees de coneixement

Consultes externes monogràfiques

 • Dermatologia pediàtrica.
 • Immunodermatologia i al·lèrgia cutània.
 • Malalties ampul·lars autoimmunes.
 • Malalties autoimmunes del teixit conjuntiu.
 • Malalties cutànies associades a la infecció per VIH.
 • Prevenció i control de la Malaltia de Hansen.
 • Vitiligen.
 • Psoriasi.
 • Patologia de la mucosa oral.
 • Reaccions tòxiques cutànies a fàrmacs antineoplàsics.
 • Limfomes cutanis.
 • Lesions pigmentades i melanoma.
 • Cirurgia dermatològica.
 • Xarxa d’ambulatoris especialitzats (CAP Maragall i CAP Travessera).

Tècniques diagnòstiques

 • Biòpsia cutània.
 • Estudi histològic.
 • Estudi d’immunofluorescència directa.
 • Mostra per congelació.
 • Llum de Wood (llum negra).
 • Dermatoscòpia.
 • Dermatoscòpia manual.
 • Dermatoscòpia digital.
 • Examen directe al microscopi.
 • Presa de mostres.
 • Citologia (Tzank).
 • Cultius microbiològics.
 • Proves complementàries i de diagnòstic en els processos d’immunodermatogia i d’al·lèrgia.
 • Proves del pegat (“patch test”) o epicutànies.
 • Fotopatch.
 • Prick test.
 • Proves cutànies per a l’estudi de les reaccions adverses a fàrmacs.
 • Proves de provocació de les urticàries físiques.
 • Prova del sèrum autòleg per al diagnòstic de la urticària autoimmune.
 • Tecnologia no invasiva per a l’estudi de la funció barrera de la pell.
 • Dermascan o scanner cutani.
 • Corneometer (hidratació cutània).
 • Sebumeter (grau de producció sebàcia). Tecnologia per a estudi de fotosensibilitat.
 • Simulador solar (per a l’estudi de fotosensibilitat).
 • Làmpada d’UVA per a fotopatch.
 • Temptest.
 • Ecografia.

Tècniques terapèutiques

 • Crioteràpia.
 • Infiltracions.
 • Electroteràpia/radiofrecuencia.
 • Curetatges.
 • Fototeràpia UVA/UVB.
 • Laserteràpia  (Nd-YAG, pulsed dye, CO2).
 • Teràpia fotodinàmica.
 • Tractament intralesional de melanoma.
 • Tractament d'úlceres cròniques.
 • Cirurgia dermatològica i cirurgia microgràfica de Mohs.

         

Contacte Dermatologia

Contacte
Ubicació

Secretaria de Dermatologia
Bloc A, planta 5

Consultes externes del Servei de Dermatologia
Bloc A, planta 2, mòduls 3 i 4

Contacte

Telèfon: 93 291 90 00/93 553 70 00 o 93 291 90 50

Fax: 93 553 7008

Correu electrònic: dermatologia@santpau.cat

boto escola atopia

Escola d'atòpia
+
Escola d'atòpia