Guies informatives Endocrinologia

INFORMACIÓ USUARIS

UNITAT FUNCIONAL DE PATOLOGIA HIPOFISÀRIA-PITUITARY CENTER (CENTRE REFERENT NACIONAL I EUROPEU EN PATOLOGIA HIPOTÀLAM-HIPOFISÀRIA)

La Unitat de Patologia Hipofisària és reconeguda com a Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) d'àmbit estatal per al diagnòstic i tractament de malalties de la hipòfisi des de l'any 2020. La Unitat està codirigida per la Dra. Anna Aulinas (Servei d'Endocrinologia) i el Dr. Fernando Muñoz (Servei de Neurocirurgia). Més informació sobre Pituitary Center

 

HOSSPAU Menu

Contacte endocrinologia

Contacte
Secretaria

Bloc A - Planta 4 - Mòdul 4

endocrinologia@santpau.cat

Tel. 93 556 56 61

Fax. 93 556 56 02

Consultes Externes
Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2
Hospital de Dia

Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2

Tel. 93 556 58 30