CArtera de Serveis endocrinologia

Cartera de Serveis

La cartera de serveis assistencials del SEiN-HSP té com a objectiu fonamental l'assistència integrada dels pacients amb:

 • Patologia de les glàndules endocrines clàssiques (hipotàlem-hipòfisi, tiroide, suprarenals, ovari/testicle, paratiroide i pàncrees endocrí).
 • Patologia d'índole metabòlica i prevenció/tractament de les seves complicacions i risc cardiovascular associat (diabetis, dislipidèmia, obesitat, síndrome metabòlica, etc.), patologia del metabolisme fosfocàlcic .
 • Patologia tumoral endocrinològica, càncer tiroïdal i tumors endocrins.
 • Patologia de l'estat nutricional (malnutrició, obesitat mòrbida) i dietoteràpia.

Les funcions assistencials del SEiN s'exerceixen en els diferents escenaris:

Àrea hospitalària

 • Pacients ingressats a càrrec del SEiN per patologies pròpies de l'especialitat.
 • Consultes intrahospitalàries de pacients ingressats en altres serveis mèdics i quirúrgics, portadors de processos endocrinològics, metabòlics i nutricionals.

Hospital de Dia i Centre de diabetis

 • Tractament inicial del pacient que debuta amb diabetis tipus 1, tipus 2, LADA, diabetis gestacional.
 • Tractament de descompensacions metabòliques agudes (hipoglucèmia, cetoacidosi).
 • Seguiment de pacients en tractament amb teràpia insulínica intensiva, convencional, o amb sistemes d'infusió contínua.
 • Monitorització contínua del control glicèmic, determinació de glucosa i hemoglobina glicada.
 • Urgències i cures per peu diabètic.
 • Cures podològics preventius i terapèutics en pacients amb diabetis.
 • Educació sanitària grupal o individual (pacients obesos, pacients diabètics i els seus familiars).
 • Tractament mèdic de la oftalmopatia tiroïdal greu (megadosis intravenoses de metilprednisolona, ​​administració de lanreotida i fàrmacs derivats similars).
 • Tractament de la insuficiència suprarenal aguda (crisi suprarenal primària o secundària -panhipopituitarismo).
 • Proves funcionals hormonals (de supressió i estimulació): administració de TSH-recombinant (càncer de tiroide; seguiment de càncer de tiroide), test d'ACTH (insuficiència suprarenal), test de dejuni (diagnòstic diferencial d'hipoglucèmia), test d'hipoglucèmia insulínica ( diagnòstic del dèficit de GH i ACTH).
 • Tractament de deficiències nutricionals específiques: administració de ferro per via intravenosa, administració parenteral de vitamina B12, etc.
 • Dietoteràpia: formulació, instrucció, seguiment individual.

El Centre de Diabetis-Hospital de Dia representa a més una plataforma de trobada entre facultatius de diferents especialitats i diplomats en infermeria i podologia en programes de formació docent, de la pròpia institució i d'institucions alienes mitjançant convenis de col·laboració. Menció especial mereix el compliment del protocol d'atenció consensuada i derivació de pacients, establert entre el Servei d'Urgències i l'Hospital de Dia/Sala d'Hospitalització d'Endocrinologia.

Consultes externes

Inclou l'assistència de:

Clínica de patologia hipotàlem-hipofisària 
La Unitat Funcional de Patologia Hipofisària és reconeguda com a Centre, Servei i Unitat de Referència (CSUR) d'àmbit estatal per al diagnòstic i tractament de malalties de la hipòfisi des de l'any 2020, i i recentment acreditada com a centre de referència europeu formant part de l'European Reference Network on rara endocrine conditions (EndoERN). El Servei d'Endocrinologia codirigeix la Unitat Funcional de Patologia Hipofisària-Pituitary Center of Excellence.

Consulta general d'endocrinologia i nutrició
La visita inicial i successives i un grup de consultes monogràfiques per raó de la seva naturalesa multidisciplinària, complexitat o subespecialització.

Clínica de tecnologia i diabetis (prevenció i tractament)
El SEiN aporta una llarga experiència en l'aplicació de noves tecnologies a l'optimització terapèutica de la diabetis, obesitat i síndrome metabòlica. Les experiències en monitorització contínua de glucosa, nansa tancada i pàncrees artificial telemèdic han traspassat la barrera del purament experimental. Els beneficis que aporta el coneixement de la glucèmia en temps real, minut a minut, i la integració d'aquesta informació en unitats d'ajuda intel·ligent a la decisió en pacients avesats en la utilització de sistemes d'infusió contínua d'insulina determinen una nova era en el tractament farmacològic de la diabetis gràcies a aquests sistemes intel·ligents. El SEiN ha estat avantguardista amb iniciatives ja validades tecnològicament (PREDIRCAM, DIABTel) i altres, en desenvolupament recent i actual al servei dels pacients per a la cura òptima i quotidiana dels pacients diabètics i la prevenció de complicacions associades.

Clínica de risc cardiovascular i dislipèmies genètiques
El SEiN manté l'acreditació com a "Unitat de lípids" del CatSalut per emetre informes d'aportació reduïda per estatines als pacients amb Hipercolesterolèmia Familiar (HF). En l'actualitat, el HSP és l'únic Centre a Catalunya que disposa del LIPOCHIP per al diagnòstic genètic de la HF, i és el centre de referència a Catalunya per tal entitat. Igualment, l'experiència clínica i acadèmica en el diagnòstic i tractament d'altres dislipèmies congènites i complexes, els posiciona com un centre de referència en aquest àmbit, i, molt particularment en les hipertrigliceridèmies greus, la hiperlipidèmia familiar combinada, i les dislipèmies aterogenètiques. En aquest sentit, la influència sobre la medicina primària és clarament manifesta, responent a les seves peticions i derivacions amb l'informe preceptiu per a seguiment d'aquests pacients en els seus CAPs d'origen. La participació del Laboratori de lípids de l'HSP ha representat una contribució essencial en aquestes iniciatives

Clínica d'obesitat greu
S'ha ampliat la cobertura de la CEX davant la creixent demanda de visites per obesitat greu. L'increment del nombre d'intervencions quirúrgiques (cirurgia bariàtrica) ha permès reduir la llista d'espera en aquests pacients. S'ha introduït un qüestionari específic de despistatge de processos psiquiàtrics que contraindiquen la cirurgia; programa que s'avalua amb l'ajuda d'un programa informàtic en la CEX. Gràcies a això, s'ha reduït en més del 80% les derivacions de consulta al Servei de Psiquiatria. Diverses iniciatives s'han incorporat al funcionament regular de la Clínica d'obesitat greu, comptant amb la col·laboració de serveis interessats (avaluació de l'esteatohepatitis no alcohòlica; conducció de la hiperglucèmia en el maneig perioperatori de la cirurgia bariàtrica, entre d'altres).

Clínica d'endocrinologia de l'embaràs
Des de l'any 1984 opera al HSCSP un programa de gestació i endocrinologia per iniciativa conjunta dels Serveis d'Endocrinologia, Obstetricia i Ginecologia, i Pediatria, amb la finalitat d'apropar els resultats de la gestació diabètica, i d'altres endocrinopaties (en particular les malalties tiroïdals) als de la gestació normal. Aquesta iniciativa es va avançar al Programa de Saint Vincent de  OMS-IDF, i els seus objectius van ser igualment recollits en el Pla de Salut de Catalunya. El programa d'endocrinologia i gestació porta a terme dues consultes externes setmanals, optimització de l'assistència a les sales d'hospitalització, parts, i neonatologia, Programa d'educació sanitària per infermeria, i Pla de seguiment postpart, l'objectiu principal és evitar el desenvolupament posterior de diabetis, recurrència de la diabetis gestacional, i disfunció tiroïdal postgestació.

Clínica de neoplàsies endocrines
Entre els pacients de major complexitat i gravetat clínica atesos pel SEiN s'inclouen les persones que pateixen tumors endocrins. També, una de les causes més freqüents de consulta intrahospitalària al SEiN correspon a l'atenció mèdica dels pacients ingressats per la secció de cirurgia i endocrina, que s'estén a processos neoplàsics benignes i malignes. La clínica setmanal de neoplàsies i endocrines, de naturalesa multidisciplinària, compta amb la col·laboració dels Serveis d'Oncologia Mèdica i Oncologia Radioteràpica, Cirurgia General i Digestiva, Otorinolaringologia, Radiologia i Medicina Nuclear, Bioquímica, Patologia, i el laboratori d'Endocrinologia Experimental. La presentació de casos complexos en el Comitè de tumors endocrins (sessió bisetmanal) constitueix un instrument valuós en la resolució de dubtes diagnòstiques i terapèutiques, així com en la revisió de la bibliografia actualitzada, i el plantejament de participació potencial en assaigs clínics de nous agents quimioteràpics.

 

Participació del SEiN en comitès del Programa de Qualitat Assistencial, HSP

 1. Comitè de tumors endocrins, bisetmanal.
 2. Comitè de patologia hipofisària, mensual.
 3. Comitè de tumors del sistema nerviós central, setmanal.
 4. Comitè de patologia de base de crani, bisetmanal.

Línies d'alta complexitat acreditades

 • Diabetis i embaràs.
 • Malalties endocrines i gestació,
 • Malalties de la hipòfisi (patologia del creixement, disfunció hipofisària).
 • Neoplàsies endocrines (de la hipòfisi, tiroide, pàncrees endocrí, suprarenals, gònades, síndromes MEN i malalties relacionades).
 • Teràpia insulínica intensificada.
 • Pàncrees artificial telemàtic.
 • Dislipèmies genètiques-risc cardiovascular.
 • Obesitat greu.
 • Malaltia ocular tiroïdal avançada.

HOSSPAU Menu

Contacte endocrinologia

Contacte
Secretaria

Bloc A - Planta 4 - Mòdul 4

endocrinologia@santpau.cat

Tel. 93 556 56 61

Fax. 93 556 56 02

Consultes Externes
Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2
Hospital de Dia

Bloc A - Planta 3 - Mòdul 2

Tel. 93 556 58 30