ped-formacio de grau i post-grau

Formación de grau i postgrau

Sant Pau és un Hospital amb una clara vocació docent. Va ser la primera Unitat docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els professors del Servei imparteixen  l’assignatura de Pediatria als alumnes de cinquè i sisè del grau de Medicina. Formem part també del Programa de Formació Especialitzada des dels seus inicis, i al Servei de Pediatria hi ha una de les quatre unitats docents multiprofessionals de pediatria de tot Catalunya, amb la formació de metges i infermeres especialistes.

El Servei desenvolupa la docència en diferents àmbits de pregrau i postgrau universitari de Medicina i d’Infermeria, en la formació de residents metges i infermeres, formació continuada dels seus professionals, col·laboració docent en el marc de l’atenció pediàtrica de l’assistència primària, participació en màsters, col·laboració en la formació continuada de diversos hospitals i de diferents societats científiques pediàtriques i d’emergències.

Tesis doctorals llegides l’any 2015

 • "Trasplante de progenitores hematopoyéticos en enfermedades genéticas con régimen de acondicionamiento de intensidad reducida en pacientes ediátricos (2005-2013)".
  Doctoranda: Lucía López Granados.
  Direcció tesis: Dra. Isabel Badell.
  Lectura, juliol de 2015.
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de Sant Pau. Pediatria.
 • "Terapia intensiva desde el debut en la diabetes tipo 1: seguimiento a largo plazo y aparición de complicaciones tardías".
  Doctoranda: Gemma Carreras González.
  Direcció tesis: Dr. Antonio Pérez.
  Lectura, novembre de 2015.
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de Sant Pau. Pediatria.
 • "Nefrotoxicidad glomerular tardía en pacientes con leucemia aguda linfoblástica".
  Doctoranda: Gloria Mª Fraga.
  Direcció tesis: Dra. Isabel Badell
  Lectura, desembre de 2015.
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de Sant Pau. Pediatria.
 • "Evolución durante el ingreso de recién nacidos de muy bajo peso alimentados al inicio exclusivamente con leche humana".
  Doctoranda: Gemma Ginovart Galiana.
  Direcció tesis: Dra. Isabel Badell.
  Lectura, desembre de 2015.
  Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona. Hospital de Sant Pau. Pediatria

 

Formació de pregrau
Professors de l’assignatura de Pediatria a la Unitat Docent de Sant Pau de la Facultat de Medicina de la UAB:

 • Professora titular: Dra. Isabel Badell Serra.
 • Professors associats:
  • Dr. Eduard Carreras.
  • Dra. Gemma Ginovart.
  • Dra. Gemma Carreras.
  • Dra. Nuria Pardo.
  • Dra. Gloria Fraga.
 • Associats clínics:
  • Dra. Sonia Brió.
  • Dra. Eulalia Turón.
  • Dra. Elisenda Moliner.
  • Dra. Esther López.
  • Dra. Mª José García.
  • Dra. Montse Torrent.
  • Dra. Elisabet Coca.
  • Dra. Roser Álvarez.
  • Dra. Jocelyn Betancourt.
  • Dra. Patricia Febles.
  • Dra. Mireia Tirado.
  • Dra. Antonio Torras.
  • Dra. Nina González.
  • Dra Eva Tobajas.
  • Dr. Joan Ilari.
  • Dra. Madai Curbelo.

Cursos de formació continuada per als professionals del Servei:

 • Curs de Suport Avançat en el Trauma Pediàtric.
 • Curs de Reanimació Neonatal.
 • Curs de Reanimació Cardiopulmonar Avançat Pediàtric.
 • Curs de Ecografies en el Nen Crític.
 • Curs de Puncions Ecoguiades.
 • Curs de Ecocardiografia  en el Nen Crític.

Formació de residents metges i infermeres:

En el Servei de Pediatria realitzen la seva formació com especialistes 12 metges residents de Pediatria i quatre infermeres residents de Pediatria.

Existeixen tres tutors de residents metges: la Dra. Eulalia Turón que realitza les funcions de coordinació docent - assistencial, la Dra. Montse Torrent i la Dra. Patricia Febles.

Els metges residents de Pediatria desenvolupen la seva formació en la practica diària en la seva rotació per les diferents àrees del Servei, reben classes tèriques setmanals i participen activament en la presentació de sessions clíniques, de protocols, bibliogràfiques, de mortalitat, etc... El seu període de rotació es de quatre anys incloent una rotació externa que oscil·la entre dos i quatre mesos en hospitals de Barcelona o de l’estranger. Es promou, financi-les-hi,  la seva participació activa en cursos i congressos així com la producció científica.

Contacte Pediatria

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat