Foto equip pediatria presentacio

Presentacio Pediatria

Presentació

Aquest Servei està format per un ampli grup de pediatres que vetllen per la salut, desenvolupament i creixement dels pacients menors que acudeixen a Sant Pau.

Terciarisme

El Servei de Pediatria disposa d’espais individualitzats propis per als nens que atenen. En la concepció del model assistencial del Servei, tot i estar integrats en un hospital general, es té molt present aquesta diferenciació tant dels espais físics com de l’especialització dels professionals que atenen aquest nens. El fet però de formar part d’un centre terciari d’especialitats i l’existència de les superespecialitats i de la tecnologia que empren aporten un valor afegit a la pediatria de Sant Pau; el treball en comú dels especialistes pediàtrics amb aquestes especialitats punteres permet situar la seva cartera de serveis al més alt nivell. Com exemple d’aquest treball transversal tenen diferents programes multidisciplinaris punters a nivell estatal: trasplantament de progenitors hematopoiètics, d’atenció multidisciplinar al nen politraumatitzat, diferents comitès per a malalties rares i poc prevalents, etc...

Hospital de proximitat

D’altra banda, Pediatria dóna servei a la zona d’influència que li correspon com a hospital de proximitat. Existeix un comitè de coordinació amb els pediatres de primària de l’àrea que els hi permet treballar en comú, donant resposta a les consultes d’aquests pediatres i a les derivacions tant als diferents especialistes a consultes externes com a urgències i a la hospitalització propera al domicili si s’escau. Existeixen uns grups de treball de les diferents especialitats que vetllen per la implantació de protocols comuns i asseguren la màxima fluïdesa en l’intercanvi d’informació entre l’Hospital i la primària

HOSSPAU Menu

Contacte Pediatria

Contacte
Ubicació

Secretaria: Bloc A - 5a planta
Consultes externes:  Bloc A - 2n pis - mòdul 6
Sala hospitalització: Bloc E - 2a planta
Urgències pediàtriques: Bloc E - planta -1
Hospital de Dia: Bloc E - 2a planta
Cures intensives: Bloc C - planta -1
Unitat de neonatologia: Bloc C - planta -1

Contacte

Telèfon: 93 553 70 75
Fax: 93 553 70 57
pediatria@santpau.cat

Petits a casa Pediatria

Petits a Casa
+
Petits a casa

 

Escola Per a infants de Sant Pau

Escola per a infants
+
Escola per a infants de Sant Pau